Archiwa kategorii: PAPIESKIE INTENCJE EWANGELIZACYJNE

Papieska intencja ewangelizacyjna na grudzień 2018

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary
potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów,
w dialogu z kulturami.

„Lud Boży przybiera konkretny kształt w ludach zamieszkujących ziemię, z których każdy ma swoją kulturę. Chodzi o styl życia danej społeczności, o szczególny sposób relacji, jakie jego członkowie utrzymują ze sobą, z innymi stworzeniami oraz z Bogiem. Łaska zakłada kulturę, a Boży dar wciela się w kulturę przyjmujących go. (…) Przez inkulturację Kościół wprowadza narody z ich kulturami do swej własnej wspólnoty, ponieważ każda kultura proponuje wartości i pozytywne formy, które mogą ubogacić sposób głoszenia, pojmowania i przezywania Ewangelii. W ten sposób Kościół przyswajając sobie wartości różnych kultur, staje się sponsa ornata monilibus suis – „oblubienicą strojną w swe klejnoty”, (Iz 61.10).  Myślenie o chrześcijaństwie monokulturowym byłoby sprzeczne z logiką Wcielenia.” (Franciszek: Evangelii Gaudium, nr 115-117, 2013).

Czytaj dalej

REFLEKSJA NAD STYCZNIOWĄ PAPIESKĄ INTENCJĄ EWANGELIZACYJNĄ

Aby w krajach azjatyckich
chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi,
mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 

W naszym kraju możemy obecnie na co dzień żyć w wolności wiarą chrześcijańską. Ten dar wypracowały nam, a może nawet wywalczyły i wymodliły poprzednie pokolenia Polaków. W Azji nie 15ma takiej wolności i o nią chcemy się modlić dla żyjących tam chrześcijan.

Czytaj dalej