Relacja ze skupienia „Rozeznawanie drogi życiowej”

Twoje życie jest darem. Darem Najwyższego. Możesz aranżować je tak jak sam chcesz. Możesz kreować swoją teraźniejszość i przyszłość, a nawet wieczność według Twojej wolności złożonej w rękach Boga Ojca. Warunkiem radosnego i spełnionego życia jest jedność Twojego serca z sercem Pana. Bóg Ci błogosławi, ponieważ jest nieskończoną Dobrocią i ogromną Miłością…

Czytaj dalej

Słowo na wrzesień – Dla kogo jesteś darem?

Nie znam nikogo, kto by nie szukał przyjaźni, nie próbował nawiązywać nowych relacji, umacniać więzi rodzinnych i koleżeńskich. Nie znam nikogo, kto by chciał iść przez życie zupełnie sam, być tylko dla siebie i tylko z samym sobą. Wszyscy szukamy kogoś bliskiego, kogoś kto nas zrozumie, komu możemy powierzać nasze plany, sekrety i nadzieje. Wszyscy wypatrujemy ludzi, z którym możemy realizować swoje ideały, kreatywnie spędzać czas, dobrze wypełniać naszą życiową misję.

Czytaj dalej

25 lat adoracyjnego Klasztoru Słowa Bożego w Nysie

 

Otwarłybyśmy tutaj niewielki klasztor

Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, jako najmłodsze ze zgromadzeń założonych przez św. Arnolda, również w Polsce pojawiło się najpóźniej. Nysa została wybrana ze względu na bliskie sąsiedztwo z Werbistami i Służebnicami Ducha Świętego oraz dlatego, że tu był św. Arnold i współzałożycielka matka Maria Michaele. Zadziwia mnie Boża wierność i błogosławieństwo dawane ludziom i miejscom, bo już w 1917r w Nysie matka M. Michaele chciała założyć klasztor. Prosiła o zezwolenie kurię we Wrocławiu, nawet nocowała w Nysie 26 czerwca 1926r. Napisała wtedy: „poczułyśmy się tu o wiele bardziej w domu i z radością otwarłybyśmy niewielki klasztor tutaj, ale czuję, że czas jeszcze do tego nie dojrzał”. Dopiero w 1990 roku to jej pragnienie zaczęło się spełniać i to dokładnie w tym miejscu, które przed laty jej ofiarowano. A w 1994 poświecono uroczyście nowowybudowany klasztor i kaplicę.

Krótka kronika początków Klasztoru w Nysie

 • 1988 o. Konrad Keller SVD, o. Marian Faliszek SVD z Pieniężna, o. Edmund Filipowski SVD ze Steyl podjęli starania o fundację sióstr adoracyjnych w Polsce
 • 18 czerwca 1989 matka M. Aurora, siostry M. Theresilde i M. Michaela przyjechały do Polski i szukały miejsca na fundację, decyzja – Nysa
 • 7 grudnia 1989 abp Alfons Nossol wyraził zgodę na klasztor w Diecezji Opolskiej
 • 6 czerwca 1990 cztery siostry Filipinki przyjechały do Anuntiaty w Raciborzu, a 11 lipca dwie siostry z Niemiec przyjechały do Nysy
 • 5 sierpnia 1990 cała sześcioosobowa wspólnota pionierska zamieszkała gościnnie u Służebnic Ducha Świętego w Nysie
 • 28 października 1990 bp Jan Bagiński poświęcił przy ul. Pułaskiego tymczasową kaplicę, dom i zamknął klauzurę, rozpoczęło się życie wg reguły: wieczysta adoracja, siedem razy w ciągu dnia śpiewane oficjum, praca i modlitwa w klauzurze oraz …różowe habity chórowe
 • 17 kwietnia 1991 bp Jan Bagiński poświęcił grunt pod budowę klasztoru
 • Wiosna 1991 rozpoczęcie budowy, która trwała do sierpnia 1994
 • 7 maja 1992 przeprowadzka wspólnoty do nowo wybudowanego domu przy ul. Rodziewiczówny 18b – nadal tymczasowe lokum
 • 21 maja 1992 wstąpiło sześć kandydatek z Polski, a 20 maja 1994 wstąpiły kolejne kandydatki też ze Słowacji
 • 15 sierpnia 1994 konsekracja ołtarza i poświęcenie kaplicy i klasztoru przez kard. J. Meisnera, w obecności abp. A. Nossola oraz całej Rodziny Arnoldowej.

Położony fundament

 1. października 2015 minąło 25 lat od chwili, gdy bp. Jan Bagiński poświęcił pierwszą siedzibę sióstr w Nysie i zamknął klauzurę. Gmach nowego klasztoru był gotowy w 1994, klasztor – z jego duchem, adoracją, misyjno–kontemplacyjnym charyzmatem się rodził i wzrastał. 15 sierpnia 1994 roku Kard. Joachim Meisner przy udziale Abp Alfonsa Nossola, licznych kapłanów i gości poświecił ołtarz, kaplicę Klasztoru Słowa Bożego w Nysie.

 

Pro mundi vita

Od początku towarzyszą nam słowa „za życie świata” wypisane na ścianie prezbiterium obok monstrancji, teraz w wersji łacińskiej „pro mundi vita” to misja. Jak to się dzieje do końca nie wiemy, tylko Bóg to wie. Czasem rozumiem to na zasadzie negatywu zdjęcia, które prześwietla światło odwracając kolory: zostajemy zamknięte, aby misjonarze dotarli wszędzie, gdzie pójdą; jesteśmy za kratami, aby pomagający bliźnim pokonali przeszkody, milczymy, aby było słychać tych, którzy głoszą Słowo Boże. W jedności ze wszystkimi w Kościele bierzemy do ręki brewiarz, ogarniamy modlitwą każdego – tych najdalej i najbliżej. Dziś nyska wspólnota liczy 12 sióstr i zgodnie z tradycją jest międzynarodowa, są tu dwie Słowaczki, Niemka, Filipinka i Polki. W posłudze wieczystej adoracji pomaga nam też grupa ludzi świeckich Eucharystyczna Wspólnota Adoracyjna.

Komentarz do papieskiej intencji ewangelizacyjnej na sierpień

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej
„szkołami wzrastania w człowieczeństwie”. 

Kościół wiele uwagi poświęca rodzinie, troszczy się o nią, udziela pomocy i wsparcia przeżywającym trudności i kryzysy, towarzyszy na różnym etapie rozwoju. Refleksję nad rodziną w dzisiejszym świecie podjął zwołany przez Papieża Franciszka w 2015 Synod o rodzinie, starając się ożywić i pogłębić świadomość znaczenia małżeństwa i rodziny.

Czytaj dalej

Komentarz do papieskiej intencji ewangelizacyjnej na lipiec

Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów.

Ochrona mórz i oceanów to „być” lub „nie być” człowieka na ziemi. Podejmuje się działania w tej kwestii na forum europejskim czy międzynarodowym, ale są one wciąż niewystarczające i w wielu wypadkach nie egzekwowane. Uświadomienie sobie wagi problemu może być kluczem do podejmowania skuteczniejszych działań na szczeblu lokalnym, państwowym, międzynarodowym we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin np. politykami, uczonymi czy ekonomistami. 

Czytaj dalej