Monstrancja fatimska

17. września na dwadzieścia cztery godziny na ołtarzu w
naszej kaplicy stanęła fatimska monstrancja i adorowałyśmy
pana Jezusa w Maryi.

Ta monstrancja szczególnie uzmysławia, że Maryja z nami adoruje Pana Jezusa w Eucharystii i oręduje za wszystkimi. Monstrancja przyjechała z Zakopanego z Sanktuarium na Krzeptówkach.

Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum,
immolatum, in cruce pro homine!