Modele de fusta

El Nou mod?le 7.10 m, opcionalment pot construir-se sobre una estructura Met?l ? LICA, evitant la cimentació, i és idéal per a Loft/Estudi en un Entorn naturel. Entreguen Els m?duls Prefabricats i enllestits per al seu auto muntatge, tot i que ofereixen El Servei de muntatge. Es una Construcció ecol?gica, de Qualitat, r?pida i Econ?mica. Els requisits per a la Seva Construcció en Principi son ELS mateixos que ELS d`una Construcció Tradicional, tot i que Cal realitzar les consultes surligne a l`Ajuntament sur es vulgui ubicar. El mod?le iV80 eleva un pas la CAPACITAT d`a?llament. AMB un Marc de 80mm., El triple envidriament i doble C?mera és idéal par une zone AMB una climatologia Severa. A Reus Hi Tenen constru?ts Els dos mod?les que es poden visitar, pr?via CITA. Cada Modul est bé format per una estructura de Fusta OSB 3 (sens formaldehid) de 18 mm AMB un gruix míním de 34 cm. es una Construcció Innovadora, adaptada a les necessitats ecol?giques Actuals. Es un Espai multi funcional, plenament intégrable en un Entorn Natural, i adaptable a Equipaments diversos d`ÚS Públic i Privat., com par exemple: l`adreça electr?nica no es publicar?. Els Camps necessaris estan marcats AMB * El mod?le iV68 és El Nostre est?ndard. AMB un Marc de 68mm.

compleix sobradament AMB les exig?ncies del CTE i te una Excel ? Car?me Avisar Qualitat/preu. FA POC més d`un tout, ChapeauVert va introduir al Mercat l`Ecol?gic Dome Model 10 ` 34m de di?meter (de 69m2 a la Planta Baixa i fins a 46m2 a la Primera Planta) i recentment ha tret El Nou Model 7 ` 10m de di?meter, de 28 m2 útils en una Única planta. El Nou mod?le 7.10 m, entreguen un total de 64 m?duls en forma de trapezis muntats, que inclouen 4 Finestres, una Porta d`accés, Vidre per al nivell Superior i el S?l. La Seva forma accomplissement Përmet que Tingui una Gran Resist?ncia a moviments sísmics i a forts vents i nevades.. La forma, JUNT Al Gran a?llament de Materials Naturals (Fibra de Fusta) afavoreix a l`Estalvi de Costos energ?tics, així com a la consideració d`un Communauté s?. El Ecol?gic Dome es un Espai singulier en forma de Cúpula, constru?t AMB Materials Naturals i reciclables (Fusta OSB3 i Suro), que ens apropa a la Natura i a la difusió d`un Communauté sostenible, respectuós AMB el Medi Ambient i Saludable. Els matériaux que inclouen l`estructura de cada m?dul, fils Els mateixos per als dos mod?les: Ecol?gic Dome, un Espai singulier que aporta Qualitat, Ecologia i Salut El Model iV92 és El Top en la Nostra Gama de Finestres de Fusta. AMB un Marc de 92mm. Përmet la instal ? lació de Vidres especials de Grans dimensions.

És un mod?le idéal per a, des bioclim?tiques o edificis AMB Chan d`un a?llament extremadament elevat..