PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA NA MIESIĄC LUTY

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi,
przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Św. Józefina Bakhita została wybrana za patronkę ruchu walczącego z handlem ludźmi, dlatego dzień jej liturgicznego wspomnienia, 8 lutego, od 2015 r. jest Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi. Od 2011 r. w Polsce działa Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Jedną z jej inicjatyw jest ?zamień ich noc w moc miłosierdzia?, czyli nocna modlitwa w pierwsze soboty miesiąca o 3:00 w nocy Koronką do Bożego Miłosierdzia za wszystkich udręczonych, poniżanych, okradanych z wolności, których życie zostało podeptane i zmiażdżone? za pogrążonych w mrokach? ( za www.siecbakhita.com ).

Urodzona na terenie dzisiejszego Sudanu św. Józefina Bakhita, jako siedmioletnia dziewczynka została porwana przez arabskich handlarzy niewolników. Przez około 10 lat była okrutnie traktowana i kilkakrotnie sprzedawana. Kupiona przez włoskiego konsula z jego rodziną wyjeżdża do Włoch i tam u Sióstr Kanosjanek odbywa katechumenat, przyjmuje chrzest, a potem zostaje siostrą kanosjanką. Nigdy nie nauczyła się czytać ani pisać, jednak jej słowa zanotowane przez siostry zadziwiają pięknem wiary i siłą przebaczenia. „Gdybym spotkała tych handlarzy niewolnikami, którzy mnie porwali, a także tych, którzy mnie torturowali, uklękłabym przed nimi i ucałowałabym im ręce, ponieważ gdyby się to wszystko nie wydarzyło, nie byłabym teraz ani chrześcijanką ani zakonnicą…” „Matka Boża ochraniała mnie jeszcze zanim ją 15poznałam.”

MODLITWA ZA OFIARY HANDLU LUDŹMI

Boże, kiedy słyszymy głos kobiet, mężczyzn i dzieci oszukanych i uprowadzonych w celu wyzysku seksualnego, przymusowej pracy i pozbawianych organów, nasze serca ogarnia smutek i jesteśmy wstrząśnięci, ponieważ nasi bracia i siostry są odzierani z godności, ich prawa są nieszanowane, są zastraszani, okłamywani i doświadczają przemocy.

Boże, pomóż nam przeciwdziałać w naszym życiu wszelkim formom niewolnictwa.

Prosimy Cię razem ze świętą Bakhitą, aby ustał handel ludźmi.

Daj nam mądrość i siłę, aby być blisko tych wszystkich, których ciała, serce i duch zostały zranione.

Niech z naszą pomocą wypełnią się w życiu naszych wykorzystywanych braci i sióstr Twoje obietnice i pragnienia, aby każdy człowiek doświadczał Twojej troski i czułej miłości.

Nawróć Panie tych wszystkich, którzy zajmują się handlem ludźmi i dopuszczają tej zbrodni, przemień ich serca.

Wspieraj nasze zaangażowanie na rzecz wolności, która jest Twoim darem dla wszystkich Twoich dzieci. Amen

Siostra klauzurowa