Przekazanie Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

Kapituła Episkopatu Polski ds. Misji  przyznała nam 

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. 

Z radością i miłym zaskoczeniem przyjęłyśmy wiadomość o przyznaniu nam tak zacnej Nagrody jakim jest Medal „Benemerenti in Opere Ewangelizationis”. Cieszymy się, że na forum licznych dzieł i aktywności podejmowanych na rzecz Misji Kościoła Katolickiego zauważony, a także wyróżniony został, nasz ukryty trud modlitwy i ofiary.

23 października 2019 r. na dorocznej Gali w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie tą honorową Nagrodę odebrała w naszym imieniu s. Anna Gancarczyk SSpS.

  1. listopada 2019 r. s. Anna Gancarczyk  oraz s. Dolores Zok – Przełożona Polskiej Prowincji SSpS, a także członkini Kapituły Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” odwiedziły naszą wspólnotę w Nysie i przekazały nam Medal. Siostry podzieliły się z nami również swoją codzienną pracą i misjonarską radością.

Dziękujemy szanownej Kapitule Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za docenienie naszego duchowego udziału w dziele misyjnym Kościoła 

Annie i s. Dolores życzymy Bożych łask i radości w Duchu Świętym.

16