Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Wiadomości o nadużyciach, które miały miejsce we wspólnocie Kościoła wstrząsnęły nami dogłębnie. Obudziły w naszych sumieniach wiele pytań o prawość ludzi, którzy zaproponowani nam zostali jako autorytety. Dotknęły – być może – naszych osobistych wspomnień i zranień.

Czytaj dalej

SIEDEM SŁÓW JEZUSA Z KRZYŻA

Słowo pierwsze: ”Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.”
Słowo drugie: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.”
Słowo trzecie: „Niewiasto, oto syn Twój; Synu, oto Matka twoja.”
Słowo czwarte: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”
Słowo piąte: „Pragnę.”
Słowo szóste: „Wykonało się.”
Słowo siódme: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.”

Czytaj dalej