Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata.

„Zdecydowane odrzucenie kary śmierci pokazuje jak bardzo możliwe jest uznanie niezbywalnej godności każdego człowieka i przyznanie, że ma on swoje miejsce na tym świecie. Ponieważ jeśli nie odmówię jej najgorszemu z przestępców, to nie odmówię jej nikomu, dam wszystkim możliwość dzielenia się ze mną tą planetą, pomimo wszystkiego, co może nas oddzielać” – pisze papież Franciszek w encyklice Fratelli tutti w numerze 269.

Czytaj dalej

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją.

Kryzys ekonomiczny i społeczny wynikły na skutek pandemii koronawirusa, jak również konfliktów zbrojnych, uderzył bezlitośnie w działalność małych i średnich przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy rejestrują się w prowincjonalnych miejscowościach i dają zatrudnienie większości ich mieszkańców.

Czytaj dalej

Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

„Żyć teraźniejszością”, „być świadomie obecnym tu i teraz” to cechy zdrowej i odpowiedzialnej osoby. Jednakże teraźniejszość jest owocem przeszłości, jak również kreatorem przyszłości. Wiele podstawowych wartości zostało nam przekazane przez pokolenia ludzi żyjących przed nami. Współczesna, zglobalizowana przez media kultura, zaskakuje negowaniem mądrości starszych, narzuca nieznaną nowość, sugeruje inność wcześniej niespotykaną, wręcz zagłusza styl życia, który charakteryzował pokolenia ludzi w minionych wiekach. Można zauważyć pewne załamanie w przekazie informacji pokoleniowych. Spoglądanie w przyszłość może nas zadziwiać i napawać lękiem, albo prowokować do konkretnych zmian w relacjach z osobami starszymi.

Czytaj dalej

Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym święcie, aby poprzez konkretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności.

Bezinteresowna miłość i świętość w codzienności kojarzy się spontanicznie z życiem Świętej Rodziny w Nazarecie. Jezus, Maryja i Józef to trzy osoby, które z Bożego upodobania kształtowały małą rodzinną wspólnotę. Z tej wspólnoty promieniuje moc, prostota i impulsy do pięknego i  harmonijnego – choć nie bez trudności i przeszkód – życia dla każdej rodziny chrześcijańskiej. Bezinteresowna miłość pozostaje zawsze wartością, bo właśnie taka miłość odzwierciedla Boga, który nieustannie daje się człowiekowi, nie zważając na własne korzyści, przywileje, zyski, czy wyróżnienia.

Czytaj dalej

Klasztor w Nysie