Opowieści z za klauzury

W 2019 roku miałyśmy zaszczyt gościć kilkakrotnie wśród nas o. Krzysztofa Kołodyńskiego SVD, który nosił się z ideą nagrania krótkiego filmu o naszym życiu za klauzurą. Wielokrotnie zmierzałyśmy się z przygodą bycia w obiektywie kamery i cierpliwie szukałyśmy możliwości jasnego zaprezentowania charyzmatu oraz celu naszego wspólnotowego trwania przy Eucharystycznym Sercu Boga…
Mimo szczerych chęci nas wszystkich, filmu nie udało się zrealizować. Prace przerwała pandemia covid-19 i wiele innych, naglących obowiązków, w które się angażowaliśmy.
Lato 2023 podsunęło pomysł finalizacji zamierzonego niegdyś filmu. Z pomocą o. Krzysztofowi przyszedł p. Szymon Gołąbek, który artystycznym okiem przeanalizował nagrane niegdyś ujęcia i ułożył je w konkretną całość. Film jest w zasadzie próbą przedstawienia zawartej w kilku zwięzłych sentencjach duchowości naszej współzałożycielki – matki Marii Michaele i ukazania, jak te kontemplacyjne wskazówki można dzisiaj realizować.
O. Krzysztofowi i p. Szymonowi dziękujemy za inspiracje duchowe i artystyczne, poświęcony czas i włożony trud. Życzymy im Bożego błogosławieństwa, opieki Aniołów Stróżów i wielu sukcesów w pracy medialnej.
A wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia filmu.

Bóg w naszych sercach

Bóg przebywa w naszych sercach i czyni z nich świątynię swej chwały. Mistycy chrześcijańscy, podpowiadają nam, że dar chodzenia w obecności Bożej jest szczególną łaską, możliwą dla każdego Bożego dziecka, tzn. dla tego, kto przyjął sakrament chrztu i zbawienie zaoferowane przez Chrystusa, a wraz z nim Chrystusowy styl życia. Jako osoby ochrzczone w imię Trójcy Świętej zostaliśmy zanurzeni w miłości Bożej i uprzywilejowani do ciągłego przebywania w Jego obecności.

Czytaj dalej