Życzenia

Nysa, Klasztor Słowa Bożego, Boże  Narodzenie  2016  rok

bn

 ?Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym,
Przychodzisz do nas jako światło życia;
Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych,
Bramą zbawienia.

Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom,
A jako człowiek jednym z nas się stałeś;

Oświeć umysły i serca pociągnij
więzią miłości.?

                                ( z Liturgii Godzin )

Umiłowani w Chrystusie!

Adorując Słowo, które stało się Ciałem, za życie świata,

powierzamy Bogu w nowonarodzonym Dzieciątku Jezus;

Was, Wasze rodziny, znajomych, intencje Waszych serc.

Prosimy, by Ten, który dla nas stał się jednym z nas,

napełnił nasze serca miłością, przebaczeniem i miłosierdziem,

byśmy życiem nieśli dzisiejszemu światu;

Jego miłość, przebaczenie i miłosierdzie.

W miłości Wcielonego Słowa

– Siostra Maria Immakulata ze wspólnotą sióstr

Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.