Formacja

Formacja do życia zakonnego to czas duchowych, intelektualnych i wspólnotowych aktywności ułatwiających poznanie wybranego zgromadzenia zakonnego, jego historii, charyzmatu, duchowości, apostolatu i celów, aby móc adekwatnie odpowiedzieć na dar powołania do pełnego zaangażowania się w naśladowanie Chrystusa i Maryi na drodze rad ewangelicznych.

Celem formacji jest duchowe upodobnienie się do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa.

Program formacji zakonnej w naszym Zgromadzeniu obejmuje przygotowanie do życia we wspólnocie, rozeznanie prawdziwości powołania, studium duchowości chrześcijańskiej, liturgiki, historii Kościoła, podstaw psychologii oraz języka obcego.

Miejscem formacji jest wspólnota konkretnego klasztoru, w którym kandydatka pragnie realizować swoją misję powołania. W formacji początkowej towarzyszy kandydatkom przygotowana do tej posługi siostra.

Etapy formacji:

Formacja początkowa

Ma za zadanie zachęcanie kandydatek podejmujących życie zakonne do otwartości na łaskę kontemplacji, pomaga w zdobywaniu umiejętności wsłuchiwania się w natchnienia Ducha Świętego i przyzwalaniu na Jego prowadzenie. Mobilizuje do głębszego poznawania siebie, swoich możliwości i słabości.

  • Aspirat. To przyglądanie się, słuchanie i przyjmowanie. To uczenie się nowego stylu życia we wspólnocie, w klauzurze, według ustalonego harmonogramu. Szukanie odpowiedzi na pytania: czy jest to misja dla mnie, czy chcę w ten sposób żyć dla Boga i dla Kościoła, czy potrafię się zdyscyplinować, aby brać udział w modlitwie liturgicznej i w adoracji Najświętszego Sakramentu, czy cisza i milczenie otwierają mnie na Bożą obecność, czy codzienność w żeńskiej wspólnocie i zwykła praca w klasztorze nie będzie dla mnie zbyt monotonna i wymagająca, czy mam zdrowie do podjęcia takiego życia. Trwa 1 rok.
  • Postulat. To stopniowe poznawanie Zgromadzenia, historii, tradycji, apostolatu, angażowanie się w pełną posługę modlitwy wspólnoty, dojrzewanie do decyzji poświęcenia swego życia Bogu. Trwa 1 rok.
  • Nowicjat. To przygotowanie do złożenia profesji zakonnej, studium Konstytucji Zgromadzenia, poznawania wyzwań życia kontemplacyjnego w klauzurowej wspólnocie sióstr, analiza własnych motywacji, pragnień realizacji własnego życia, odkrywanie indywidualnej relacji z Chrystusem i wielkoduszna odpowiedź na Jego zaproszenia. Trwa 2 lata.

Formacja profesji czasowej. Juniorat

Jest to czas poznawania siebie samej przez osobę przygotowującą się do dojrzałej decyzji złożenia ślubów wieczystych w Zgromadzeniu, kształtowanie własnego stylu realizacji przyjętego powołania w ramach duchowości Zgromadzenia. Trwa 5 lat. i kończy się złożeniem profesji wieczystej. W tym okresie siostry składają śluby Trójjedyjnemu Bogu co roku na jeden rok.

Formacja permanentna

Po ślubach wieczystych rozpoczyna się czas pełnej realizacji przyjętego powołania. Dojrzałość zdobytego charakteru, samodzielność oraz kreatywność dzięki kierownictwu Ducha Świętego i dziewiczemu życiu pozwalają w radości przeżywać charyzmat Zgromadzenia, ochotnie angażować się w apostolat modlitwy i życia w siostrzanej wspólnocie, składać świadectwo o miłosierdziu Boga, stawać się nośnikiem Bożych łask dla Kościoła oraz wzrastać do pełni ukrytej w Bogu świętości.

 

Probacja

Jest to czas 3 lat proponowany siostrom zakonnym z innych Zgromadzeń, które szukają głębszego życia duchowego i chciałyby poświęcić się kontemplacyjnej modlitwie za Kościół misyjny. Formacja pomaga zapoznać się z naszą duchowością i naszym stylem życia, zmierzyć się z wymaganiami klauzury oraz podjąć odpowiedzialną decyzję życia w naszym Zgromadzeniu.

Po upływie 3 lat próby i namyśle można przedstawić Przełożonej Generalnej prośbę o pragnieniu złożenia Profesji Wieczystej w Zgromadzeniu.

Program „Przyjdź i zobacz!”

Jest to specjalna oferta – zaproszenie dla dziewcząt i młodych kobiet, które szukają właściwej dla siebie drogi życia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA