Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Kobieta jest towarzyszką mężczyzny tak samo, jak mężczyzna jest towarzyszem kobiety. W Bożym zamyśle nie ma ani wyższej, ani niższej płci. Kobieta i mężczyzna są sobie równi w darze powołania do życia i w darze łaski zbawienia. Różnią się jednak w wyglądzie fizycznym i w bogactwie cech psychicznych. Różnice te podkreślają potrzebę wzajemnego uzupełniania się i współpracy w podejmowaniu wyzwań egzystencjalnych. Zachęcają do istnienia nie obok siebie i nie razem ze sobą, ale nawzajem dla siebie (zob. Kongregacja Nauki Wiary, List o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie, 2004, Nr 6).

Czytaj dalej

Niedziela Bożego Miłosierdzia

7.04.2024 r.
od 15.00 do 16.00

Zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia

Modlitwę uwielbienia,
dziękczynienia i błagania
poprowadzi
Eucharystyczna Wspólnota AdoracyjnaPan Jezus powiedział św. Faustynie:

„W tej godzinie nie odmówię duszy niczego,
która mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz 1320)