Wsparcie

Dziękujemy za wsparcie finansowe i za pamięć o nas.

Nasz nr rachunku :
93 1240 1675 1111 0000 2667 1604

Bank PEKAO SA
oddział Nysa

nasz adres:
ul Rodziewiczówny 18, 48-300 Nysa.