Refleksja nad papieską intencją misyjną na miesiąc listopad

PIM11

Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

Troska o formację młodych ludzi, którzy poświęcają się Panu Bogu w służbie kapłańskiej czy zakonnej jest bardzo ważna dla Ojca Świętego Franciszka. Świadomy złożoności dzisiejszej kultury, Ojciec Święty rozumie młode pokolenie i umie wejść z nim w dialog. Z pewnością tego samego wymaga od współczesnych formatorów, czyli osób, które przygotowują kandydatów do życia kapłańskiego i zakonnego zgodnie z charyzmatem własnych instytutów zakonnych. Papież mówi o konsekwencji i koherencji formatorów, a także o radości z pójścia za Panem, która powinna charakteryzować zarówno formowanych jak i formujących. Czytaj dalej

Refleksja nad papieską intencją misyjną na miesiąc październik

PIM10

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

Światowy Dzień Misyjny jest ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła. Przypomina on wszystkim wierzącym, że Kościół jest powszechny, że jest znakiem i narzędziem zbawienia dla wszystkich ludów i narodów. W tym dniu wiele parafii gości misjonarzy i misjonarki, którzy dzielą się doświadczeniem swej pracy, opowiadają o warunkach i realiach, w których posługują. Jest to dobra okazja do otwarcia się na inność, do przyjrzenia się życiu chrześcijan w różnych zakątkach świata, do poznania ich radości, a także problemów i trudności, z którymi się zmagają i do udzielenia konkretnej pomocy Kościołom misyjnym, począwszy od materialnej po duchowe wsparcie, niesione przez modlitwę, cierpienie i ofiarę, aby głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej (RMis, 78). Czytaj dalej

100 lecie naszego Domu Macierzystego w Steyl

100lat

Klasztor Ducha Świętego – Dom Macierzysty Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji w Steyl

Kiedy mówimy o św.Arnoldzie Janssenie i dziele jego życia, natychmiast przychodzi nam na myśl Steyl. Ta niewielka wioska w Holandii, malowniczo położona nad rzeką Mozą, tuż przy granicy z Niemcami, stała się kolebką trzech zgromadzeń misyjnych. To ziarno gorczycznej wiary i ufności Ojca Arnolda, posiane przez niego i pielęgnowane w wielkim trudzie, znalazło tu podatny grunt, rozrosło się i stało się wielkim drzewem, którego owocami Ojciec Założyciel cieszył się jeszcze za swego życia. Czytaj dalej