Charyzmat

charyzmant

fot. Witraż w naszej kaplicy przedstawiający herb Zgromadzenia: monstrancję ustawioną na kuli ziemskiej, nad którą unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego, prezentuje trzy kluczowe elementy, którymi są: Duch Święty, Eucharystia i misja.

Większe uwielbienie Trójjedynego Boga

O Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mej duszy mieszkasz ? adoruję Cię.

O Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mej duszy mieszkasz ?uświęć mnie.

O Trójco Przenajświętsza, która przez łaskę w mej duszy mieszkasz ?daj, abym Cię kochała coraz więcej.

Nieustanne otaczanie chwałą Trójjedynego Boga i przyczynianie się do tego, aby imię Boże było chwalone od wschodu do zachodu słońca jest celem naszych nieustannych wysiłków. Misterium Trójjedynego Boga mieszkającego w nas ?rozważanie i zgłębianie tej tajemnicy oraz rozpalenie w innych miłości i zrozumienia tej tajemnicy.

Uwielbienie Ducha Świętego

Duchu Święty Boże ? wszystko z miłości ku Tobie!

W szczególny sposób czcimy Ducha Świętego, okazujemy otwartość i wierność wobec Jego natchnień. Razem z Maryją, Niepokalaną Oblubienicą Ducha Świętego i Matką Kościoła nieustannie prosimy o nową Pięćdziesiątnicę w Kościele.

Uwielbienie Eucharystii

Venite adoremus! Przyjdźcie adorujmy!

Tajemnica Eucharystii jest źródłem naszego życia kontemplacyjnego. Czerpiąc z tego misterium przyczyniamy się do wzrostu Kościoła. Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu jest posługą chwały zleconą nam przez założyciela świętego Arnolda Janssena.

Współdziałanie w misyjnym zadaniu Kościoła

Niech wszyscy ludzie poznają, miłują i uwielbiają wszechmoc Boga Ojca, mądrość Boga Syna i miłość Ducha Świętego!

Gdziekolwiek się znajdujemy nasza modlitwa wspiera ogólnoświatowe misyjne zadanie Kościoła. W sposób szczególny jesteśmy wezwane do niesienia duchowej pomocy przez modlitwę. Wszelkie potrzeby i cierpienia na świecie znajdują żywy oddźwięk w naszej modlitwie.