Charyzmat

Charyzmatem naszego Zgromadzenia jest uwielbienie i adoracja Boga w misterium Trójcy Świętej, w Osobie Ducha Świętego i w Eucharystii oraz uczestnictwo w misyjnej działalności Kościoła.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ADoro-1024x683.jpg

Zadanie to realizujemy poprzez:

  1. Życie kontemplacyjne

Swoją uwagę kierujemy stale na mieszkającego w nas Trójjedynego Boga i staramy się świadomie żyć w wewnętrznej łączności z trzema osobami Boskimi. Szukamy sposobów, aby we wszystkim oddawać Bogu centralne miejsce i całym życiem odpowiadać na Jego miłość.

  1. Posługę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu

Adoracja jest świadectwem naszej wiary i miłości, a także dziękczynieniem za ten wielki dar Boga dla ludzi. Adorujemy nie tylko obecnego w Eucharystii Chrystusa. Przez Niego uwielbiamy Ojca w Duchu Świętym i jednoczymy się z Jego pełnym Miłości ofiarowaniem się Ojcu za życie świata.

  1. Sprawowanie Liturgii Godzin

Liturgia Godzin łączy nas z całym Kościołem trwającym wraz z Chrystusem bezustannie na modlitwie ku chwale Ojca. Odmawiając Liturgię Godzin głosimy zbawcze dzieła Chrystusa.

  1. Modlitwę i ofiarę za prezbiterów

Naszymi prośbami dniem i nocą obejmujemy zwłaszcza tych, którzy służą dziełu zbawienia poprzez głoszenie Dobrej Nowiny. Modlimy się za Ojca św. i za wszystkich prezbiterów Kościoła. W szczególny sposób wspieramy modlitwą misjonarzy Zgromadzenia Słowa Bożego oraz Siostry Służebnice Ducha Świętego.

  1. Powszechną modlitwę błagalną

Miłość, która zostaje nam udzielona w tajemnicy Eucharystii, sprawia, że intencje Kościoła i całego świata stają się naszymi. W misyjnym duchu prosimy o rozszerzenie i umocnienie Królestwa Chrystusowego oraz o zjednoczenie chrześcijan. Każde cierpienie świata ma żywy oddźwięk w naszym trwaniu przed Panem. Charakter modlitwy wstawienniczej mają nie tylko wyraźne prośby.

  1. Codzienne studium i pracę

Zgodnie z naszym kontemplacyjnym życiem poświęcamy czas na studium Pisma Świętego, duchowości i liturgii. Staramy się o głębsze poznanie i zrozumienie tajemnicy zbawienia. Poprzez pracę łączymy się z dziełem zbawczym Chrystusa, który pracując własnymi rękami nadał pracy godność.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie DSCF2054-1024x683.jpg

Witraż w naszej kaplicy przedstawiający herb Zgromadzenia: monstrancję ustawioną na kuli ziemskiej, nad którą unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego, prezentuje trzy kluczowe elementy charyzmatu, którymi są: Duch Święty, Eucharystia i misja.

Klasztor w Nysie