Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami w mocy Ducha Świętego.

Ogólnie mówiąc, katecheza to wszelkie wysiłki wspólnoty Kościoła podejmowane w celu formowania uczniów Chrystusa i pomagania im we wzroście wiary w Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego, jako jedynego Zbawiciela człowieka oraz całego świata. Katecheza jest nauczaniem, ale przede wszystkim wychowywaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, aby osiągnęli pełnię życia chrześcijańskiego, tj. wolność dzieci Bożych na wzór Chrystusa. Katecheza wiąże się z pasterską misją Kościoła i jest powierzona przede wszystkim biskupom, prezbiterom oraz osobom konsekrowanym, ale także kompetentnym, dobrze przygotowanym osobom świeckim.

Czytaj dalej

Nasz 125 Jubileusz

8. grudnia 2021 roku we wspólnotach naszego Zgromadzenia wybrzmiało radośniej Magnificat. Obchodzimy bowiem już 125 rocznicę założenia. Jest za co Bogu dziękować. Przede wszystkim za dar kontemplacyjnego powołania i możliwość jego realizacji. Maryja, Matka Boża, Pełna Łaski i Niepokalanie Poczęta patronuje od początku każdej siostrze i całemu Zgromadzeniu. Ona przypomina nam, że wszystko, co otrzymujemy z ręki Boga, także cierpienie, trud i ofiara są łaską i błogosławieństwem. Niosą życie i radość całemu Kościołowi misyjnemu.

Czytaj dalej