Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami w mocy Ducha Świętego.

Ogólnie mówiąc, katecheza to wszelkie wysiłki wspólnoty Kościoła podejmowane w celu formowania uczniów Chrystusa i pomagania im we wzroście wiary w Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego, jako jedynego Zbawiciela człowieka oraz całego świata. Katecheza jest nauczaniem, ale przede wszystkim wychowywaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, aby osiągnęli pełnię życia chrześcijańskiego, tj. wolność dzieci Bożych na wzór Chrystusa. Katecheza wiąże się z pasterską misją Kościoła i jest powierzona przede wszystkim biskupom, prezbiterom oraz osobom konsekrowanym, ale także kompetentnym, dobrze przygotowanym osobom świeckim.

Papież Franciszek, podejmując wyzwania współczesności i będąc świadomym potrzeby nowych form posługiwania dla odnowionego duszpasterstwa, kładącego akcent na współpracę osób duchownych, konsekrowanych i świeckich w szerzeniu królestwa Bożego, 10. maja 2021 r. listem „Antiquum ministerium”, oficjalnie ustanowił posługę katechety w Kościele katolickim. W liście tym możemy m. in. przeczytać: „Katecheta jest zarazem świadkiem wiary, mistrzem i mistagogiem, towarzyszem i pedagogiem, który naucza w imieniu Kościoła. To tożsamość, która tylko poprzez modlitwę, studium oraz bezpośredni udział w życiu wspólnoty może rozwinąć się w odpowiedni sposób i z odpowiedzialnością” (nr 6).

Katecheci są zatem powołani do tego, aby byli świadkami wiary i towarzyszyli ludziom w drodze do Pana. Posługa katechety to szczególny charyzmat urzeczywistniany we wspólnocie ludzkiej przez świadectwo życia w komunii ze Słowem Bożym i kreatywne dzielenie się nim przez przykład zgodności zachowania, decyzji i wyborów z Ewangelią. Jest to przede wszystkim entuzjazm dzielenia skarbu wiary w Boga, żyjącego pośród nas i udzielony nam przez Ducha Świętego, o którego nieustannie musimy prosić dla siebie i dla tych, którzy nam Słowo Boże głoszą.