Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Papież Franciszek nieustannie zachęca nas, abyśmy w drugim człowieku widzieli swojego brata. O wartości człowieka bowiem nie świadczy to, z jakiego kraju pochodzi, jakie otrzymał wychowanie i wykształcenie, do jakiej rasy i kultury należy lub jaką religię wyznaje, ale to że jest dzieckiem Boga, że został odkupiony drogocenną Krwią Chrystusa i jest zaproszony do wiecznej radości w bliskości swego Ojca – Boga.

Czytaj dalej