Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Zaplanowane zadawanie bólu drugiemu człowiekowi w celu zmuszenia go do oczekiwanych zachowań jest czynem niegodnym osoby ludzkiej będącej obrazem miłosiernego Boga. Mimo to, tortury są stosowane w społecznościach ludzkich od najdawniejszych dziejów. Niektóre kraje legalizują je w swoich systemach prawnych.

Czytaj dalej

Błogosławieństwo.

Dzięki entuzjastycznej chęci do dzielenia się duchowym bogactwem otrzymanego sakramentu kapłaństwa przez tegorocznych neoprezbiterów – absolwentów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, mogłyśmy 31.05.b.r., cieszyć się ich prymicyjnym błogosławieństwem. W uroczystej Mszy św. Prymicyjnej uczestniczyli wszyscy, którzy przeczytali zaproszenie i mogli przyjść do naszej kaplicy na godzinę 11.00. Bogu chwała za dar nowych prezbiterów, promieniujących gorliwością głoszenia Bożego królestwa. Niech pozostaną wierni Chrystusowi na obranej drodze życia i niech stają się chlubą Kościoła.

Czytaj dalej