Archiwa kategorii: Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Powrót do Ojczyzny

Nasza wspólnota w Nysie od samego początku charakteryzuje się międzynarodowością. W pierwszej sześcioosobowej grupie było cztery Filipinki, jedna Polka i jedna Niemka. Siostry narodowości filipińskiej położyły, w gruncie rzeczy, fundamenty obyczajności panujące w klasztorze. Z tego też względu, przez długi czas, w różnych okolicznościach świątecznych i codziennych naszego wspólnotowego życia, były poniekąd obecne akcenty filipińskiej kultury.

Czytaj dalej

Opowieści z za klauzury

W 2019 roku miałyśmy zaszczyt gościć kilkakrotnie wśród nas o. Krzysztofa Kołodyńskiego SVD, który nosił się z ideą nagrania krótkiego filmu o naszym życiu za klauzurą. Wielokrotnie zmierzałyśmy się z przygodą bycia w obiektywie kamery i cierpliwie szukałyśmy możliwości jasnego zaprezentowania charyzmatu oraz celu naszego wspólnotowego trwania przy Eucharystycznym Sercu Boga…
Mimo szczerych chęci nas wszystkich, filmu nie udało się zrealizować. Prace przerwała pandemia covid-19 i wiele innych, naglących obowiązków, w które się angażowaliśmy.
Lato 2023 podsunęło pomysł finalizacji zamierzonego niegdyś filmu. Z pomocą o. Krzysztofowi przyszedł p. Szymon Gołąbek, który artystycznym okiem przeanalizował nagrane niegdyś ujęcia i ułożył je w konkretną całość. Film jest w zasadzie próbą przedstawienia zawartej w kilku zwięzłych sentencjach duchowości naszej współzałożycielki – matki Marii Michaele i ukazania, jak te kontemplacyjne wskazówki można dzisiaj realizować.
O. Krzysztofowi i p. Szymonowi dziękujemy za inspiracje duchowe i artystyczne, poświęcony czas i włożony trud. Życzymy im Bożego błogosławieństwa, opieki Aniołów Stróżów i wielu sukcesów w pracy medialnej.
A wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia filmu.

Błogosławieństwo.

Dzięki entuzjastycznej chęci do dzielenia się duchowym bogactwem otrzymanego sakramentu kapłaństwa przez tegorocznych neoprezbiterów – absolwentów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, mogłyśmy 31.05.b.r., cieszyć się ich prymicyjnym błogosławieństwem. W uroczystej Mszy św. Prymicyjnej uczestniczyli wszyscy, którzy przeczytali zaproszenie i mogli przyjść do naszej kaplicy na godzinę 11.00. Bogu chwała za dar nowych prezbiterów, promieniujących gorliwością głoszenia Bożego królestwa. Niech pozostaną wierni Chrystusowi na obranej drodze życia i niech stają się chlubą Kościoła.

Czytaj dalej

Srebrny Jubileusz

Dzień 27.05.2022r. wpisał się w historię naszej wspólnoty jako radosne świętowanie Srebrnego Jubileuszu s. M. Faustiny, która obecnie przewodzi nam jako przełożona. Otaczając modlitwą i serdeczną wdzięcznością s. M. Faustinę za jej dobroć, przyjaźń, spontaniczność i trud, rozważałyśmy także dar naszego powołania i posłania.

Czytaj dalej

Chrystus zmartwychwstał!

Chociaż żyjemy w cieniu toczącej się wojny i docierają do nas różnymi drogami informacje o okrutnym losie naszych sióstr i braci na Ukrainie, możemy, dzięki Bożej łasce, wznieść serca i myśli ku Chrystusowi, który przeszedł straszną mękę i zmartwychwstał, a przez to obdarzył nas swoim pokojem i wiecznym życiem.

Niech zatem nasza kontemplacja pokornego Baranka Bożego przyczyni się do zniweczenia panującego zła w dzisiejszym świecie, a sakramentalna odnowa duszy umocni Boże królestwo w nas i wokół nas.

Niech światło Wielkiej Nocy rozprasza wszelkie mroki serca i prowadzi nas przez wszystkie dni naszego życia, a żywa wiara w nieustanną obecność zmartwychwstałego Pana pomaga nam przezwyciężać wszelkie lęki i trudy codzienności.

Chrystus nas zbawił. Przyjmując tak wielki dar mamy powód do radości.

Radosnych i pełnych pokoju Świąt Paschalnych

życzymy członkom naszych rodzin, przyjaciołom i darczyńcom!

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

Smutek wasz zamieni się w radość (J 16, 20b).

Zamknięcie Klasztoru św. Gabriela w Berlinie rzuciło cień smutku na nasze Zgromadzenie, świętujące w grudniu ub.r. 150 –lecie rozpoczęcia działalności. Obudziło także uczucia przygnębienia w sercach wielu osób, które chętnie odwiedzały Kaplicę Wieczystej Adoracji przy Bayernallee 31 i adorowały obecnego w Najświętszym Sakramencie Pana. Przyczyną wygaszenia Wiecznej Lampki w kaplicy naszego berlińskiego klasztoru jest brak młodego personelu gotowego do podjęcia życia kontemplacyjnego w klauzurze.

Czytaj dalej

Nasz 125 Jubileusz

8. grudnia 2021 roku we wspólnotach naszego Zgromadzenia wybrzmiało radośniej Magnificat. Obchodzimy bowiem już 125 rocznicę założenia. Jest za co Bogu dziękować. Przede wszystkim za dar kontemplacyjnego powołania i możliwość jego realizacji. Maryja, Matka Boża, Pełna Łaski i Niepokalanie Poczęta patronuje od początku każdej siostrze i całemu Zgromadzeniu. Ona przypomina nam, że wszystko, co otrzymujemy z ręki Boga, także cierpienie, trud i ofiara są łaską i błogosławieństwem. Niosą życie i radość całemu Kościołowi misyjnemu.

Czytaj dalej