Wszystkie wpisy, których autorem jest SSPS AP

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

W świecie rywalizacji i pogoni za maksymalnym zyskiem, którego źródłem mogą być talenty i uzdolnienia powierzone ludzkim osobowościom, a także w środowiskach, gdzie podkreśla się ułomności psychofizyczne i akcentuje braki rozwojowe, w celu odrzucania jednostek mniej atrakcyjnych komercyjnie, osoby z widoczną niepełnosprawnością, w porównaniu z ich zdrowymi rówieśnikami, nie mają niekiedy możliwości, aby rozwijać się w adekwatnym dla siebie tempie i cieszyć się swoimi życiowymi sukcesami. Potrzebują one wsparcia rodziny i najbliższego kręgu otoczenia, ale także pomocy ze strony konkretnych instytucji, aby mogły zaistnieć w społeczeństwie i brać w nim czynny udział.

Czytaj dalej

Zapraszamy na Roraty

W Okresie Adwentu Msze święte wotywne o Najświętszej Maryi Pannie będą odbywać się w naszej kaplicy codziennie o godz. 7.00, za wyjątkiem niedziel i dni, w których przypadają liturgiczne wspomnienia Świętych Kościoła tj. 6,7,8,13 i 14 grudnia.

Na początku

Trudno odnaleźć się w takiej rzeczywistości, a nawet wyobrazić ją sobie,
w której nic nie istnieje. A jednak było tak właśnie na początku. Otaczający nas dzisiaj świat jest bardzo bogaty w istoty żyjące i w rzeczy materialne. Jest on konsekwencją Bożej pradecyzji o zaistnieniu tego, co dziś oglądamy. W naszym świecie ścierają się idee kreatywnej Bożej miłości i ludzkiej wolności, a także siły zła, które nie akceptują przyjaźni Boga z człowiekiem i uprzywilejowanej pozycji człowieka pośród stworzenia.

Czytaj dalej

Nie jesteście synami nocy… Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy…(por. 1Tes 5, 6).

W dniach 18.-26. listopada b.r. nasza wspólnota zaplanowała doroczne rekolekcje.
Zaproszenie do przewodzenia nam we wsłuchiwaniu się w Słowo Boże przyjął w tym roku o. Bartłomiej Parys SVD. Naszych przyjaciół, którzy często uczestniczą z nami w liturgii i w adoracji Najświętszego Sakramentu prosimy o duchowe wsparcie, jak również o inspirującą do modlitwy obecność.

Powrót do Ojczyzny

Nasza wspólnota w Nysie od samego początku charakteryzuje się międzynarodowością. W pierwszej sześcioosobowej grupie było cztery Filipinki, jedna Polka i jedna Niemka. Siostry narodowości filipińskiej położyły, w gruncie rzeczy, fundamenty obyczajności panujące w klasztorze. Z tego też względu, przez długi czas, w różnych okolicznościach świątecznych i codziennych naszego wspólnotowego życia, były poniekąd obecne akcenty filipińskiej kultury.

Czytaj dalej

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Każda wspólnota potrzebuje lidera, który z troską i mądrością prowadzi wszystkich jej członków, udziela właściwych wskazówek i posyła do wykonywania określonych zadań. Koordynacja wspólnoty przez jednego przywódcę wprowadza harmonię i ład, określa funkcje każdego, umacnia poczucie bezpieczeństwa i daje radość z przynależności do tej konkretnej wspólnoty.

Czytaj dalej

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Obrazując obecną sytuację Kościoła treścią biblijnej przypowieści o zaczynie (zob. Łk 13, 20-21), można powiedzieć, że synod, który zwołał papież Franciszek, stał się fermentem nowej i bardziej świadomej jedności z Chrystusem wspólnoty. Zachęceni przez Piotra naszych czasów, zdobyliśmy się na odwagę przeprowadzenia wielu spotkań i rozmów. Wsłuchiwaliśmy się w siebie nawzajem i modliliśmy się razem w mocy Ducha Świętego. Zauważyliśmy również, że jesteśmy i nadal chcemy być Kościołem Chrystusowym. Słuchanie i dialog, a także wychodzenie na peryferie świata, które ciągle się powiększają, to właśnie styl życia Jezusa.

Czytaj dalej

Zapraszamy do wspólnego odmawiania Różańca w naszej kaplicy, codziennie o godz. 17.30.

Tradycyjnie w miesiącu październiku powierzamy bieżące sprawy Kościoła misyjnego i całego świata niezawodnej opiece Najświętszej Maryi Panny.

„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem.
Przedziwna modlitwa!
Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem […]
Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego [Zdrowaś Maryjo]
przesuwają się przed oczyma naszej duszy
główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
Układają się one w całokształt tajemnic
radosnych, bolesnych, chwalebnych […]
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy,
które składają się na życie człowieka,
rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.
Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich,
zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi,
tych, o których najbardziej się troszczymy.
W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa
pulsuje niejako życiem ludzkim.”

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 2002, 2.

Nowe przeznaczenie misyjne

S. M. Immakulata wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Obecnie przebywa w klasztorze naszego Zgromadzenia w Corpus Christi. Jest to piękne miasto nad Zatoką Meksykańską w stanie Teksas.
Radością naszego Zgromadzenia jest klasztor w tak pięknym mieście i o tak wymownej nazwie. Cieszymy się, że członkini naszej małej wspólnoty ma możliwość przebywać w nim i modlić się o Boże błogosławieństwo dla całego świata. Życzymy jej najpiękniejszych przeżyć w kontemplacji Bożej obecności.