Wszystkie wpisy, których autorem jest SSPS AP

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Chrześcijaństwo podkreśla wartość każdego człowieka, jako dziecka Bożego, odkupionego drogocenną Krwią Chrystusa i powołanego do życia wiecznego. Fakt, iż w ludzką naturę wpisany został przez Boga dar nieśmiertelnej duszy, wywyższa każde ludzkie istnienie ponad wszelkie inne stworzenia, ubogacające wszechświat swoją egzystencją. Życie człowieka na ziemi jest tylko krótkim etapem pełni życia wiecznego w Bogu. Umierając w wymiarze fizycznym dla tego świata, rodzimy się do życia wiecznego w królestwie Bożym. Śmierć ciała jest stanem, przez który przechodzi każdy człowiek, niezależnie od płci, rasy, narodowości, bogactwa materialnego, zdobytego wykształcenia, czy pełnionej funkcji społecznej. Nasza dusza jednak nie umiera.

Czytaj dalej

Opowieści z za klauzury

W 2019 roku miałyśmy zaszczyt gościć kilkakrotnie wśród nas o. Krzysztofa Kołodyńskiego SVD, który nosił się z ideą nagrania krótkiego filmu o naszym życiu za klauzurą. Wielokrotnie zmierzałyśmy się z przygodą bycia w obiektywie kamery i cierpliwie szukałyśmy możliwości jasnego zaprezentowania charyzmatu oraz celu naszego wspólnotowego trwania przy Eucharystycznym Sercu Boga…
Mimo szczerych chęci nas wszystkich, filmu nie udało się zrealizować. Prace przerwała pandemia covid-19 i wiele innych, naglących obowiązków, w które się angażowaliśmy.
Lato 2023 podsunęło pomysł finalizacji zamierzonego niegdyś filmu. Z pomocą o. Krzysztofowi przyszedł p. Szymon Gołąbek, który artystycznym okiem przeanalizował nagrane niegdyś ujęcia i ułożył je w konkretną całość. Film jest w zasadzie próbą przedstawienia zawartej w kilku zwięzłych sentencjach duchowości naszej współzałożycielki – matki Marii Michaele i ukazania, jak te kontemplacyjne wskazówki można dzisiaj realizować.
O. Krzysztofowi i p. Szymonowi dziękujemy za inspiracje duchowe i artystyczne, poświęcony czas i włożony trud. Życzymy im Bożego błogosławieństwa, opieki Aniołów Stróżów i wielu sukcesów w pracy medialnej.
A wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia filmu.

Bóg w naszych sercach

Bóg przebywa w naszych sercach i czyni z nich świątynię swej chwały. Mistycy chrześcijańscy, podpowiadają nam, że dar chodzenia w obecności Bożej jest szczególną łaską, możliwą dla każdego Bożego dziecka, tzn. dla tego, kto przyjął sakrament chrztu i zbawienie zaoferowane przez Chrystusa, a wraz z nim Chrystusowy styl życia. Jako osoby ochrzczone w imię Trójcy Świętej zostaliśmy zanurzeni w miłości Bożej i uprzywilejowani do ciągłego przebywania w Jego obecności.

Czytaj dalej

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Myślą przewodnią 37. Światowego Dnia Młodzieży, odbywającego się w terminie 1-6 sierpnia 2023 r. są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Na to pasjonujące spotkanie zaproszeni są młodzi ludzie z całego globu ziemskiego. Wiemy, że nie wszyscy będą mogli się tam udać osobiście. Wszyscy jednak będą otoczeni naszą dobrą myślą i modlitwą. Modlitwa może otworzyć ich serca na Boże Słowo i pomóc im w podążaniu za Nim.

Dowiedz się więcej

Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Eucharystia jest najcenniejszym skarbem Kościoła katolickiego. Jest znakiem dyskretnej i pełnej mocy obecności Boga żyjącego pośród ludzi. Eucharystia to sam Jezus Chrystus, który przenika swym Duchem wszystkich przyjmujących Go w tym sakramencie i tworzy z nimi wspólnotę osób uzdolnionych do jedności i wzajemnej miłości.

Czytaj dalej

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Zaplanowane zadawanie bólu drugiemu człowiekowi w celu zmuszenia go do oczekiwanych zachowań jest czynem niegodnym osoby ludzkiej będącej obrazem miłosiernego Boga. Mimo to, tortury są stosowane w społecznościach ludzkich od najdawniejszych dziejów. Niektóre kraje legalizują je w swoich systemach prawnych.

Czytaj dalej