RADOŚĆ ŁASKI

Rekolekcje dla dziewcząt
i młodych kobiet
pomocne w rozeznaniu powołania
29.08. – 1.09. 2024

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W REKOLEKCJACH:
e-mail: sekretariat.sspsap.nysa@gmail.com

PLAN REKOLEKCJI  

CZWARTEK     29.08.
15.00               Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św.
16.15              
Spotkanie integracyjne, omówienie planu rekolekcji
16.35               Konferencja I Co to jest powołanie? Jak je rozpoznać?
17.55              
Anioł Pański, Nieszpory
18.40               Kolacja           
19.15               Modlitwa Słowem Bożym
20.30              
Adoracja Najświętszego Sakramentu (dla chętnych)

PIĄTEK            30.08
5.30                
Jutrznia, Veni Creator                       (dla chętnych)
7.00                 Msza św.
                        Śniadanie
9.00                 Konferencja II             Droga małżeńska
10.00              
II śniadanie
10.15               Modlitwa osobista
11.00               Dzielenie w grupie
11.40               Seksta
12.10               Obiad
                        Czas wolny
15.30               Koronka do Bożego Miłosierdzia     (dla chętnych)
16.15               Konferencja III           Droga życia zakonnego
17.55              
Anioł Pański, Nieszpory
                        Kolacja           
19.15               Modlitwa Słowem Bożym
20.30            Adoracja Najświętszego Sakramentu          (dla chętnych)

SOBOTA          31.08.
5.30                
Jutrznia, Veni Creator                       (dla chętnych)
7.00                 Msza św.
                        Śniadanie
9.00                 Konferencja III           Droga indywidualna
10.00              
II śniadanie
10.15               Modlitwa osobista
11.00               Dzielenie w grupie
11.40               Modlitwa południowa
12.10               Obiad
                        Czas wolny
15.30               Koronka do Bożego Miłosierdzia     (dla chętnych)
16.15               Prezentacja PP.„Kim jestem, kim chciałabym być”           
17.55               Anioł Pański, Nieszpory
                        Kolacja           
                        Modlitwa Słowem Bożym
                        Adoracja Najświętszego Sakramentu          (dla chętnych)

NIEDZIELA      1.09.
5.45                
Jutrznia, Veni Creator                       (dla chętnych)
7.00                 Śniadanie
9.00                 Msza św.
                        Spotkanie z siostrami ze wspólnoty
11.40               Modlitwa południowa
12.10               Obiad