Msza św. Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

W sobotę, 18.05., w przeddzień tytularnego święta naszego zgromadzenia zapraszamy na uroczystą Mszę św. Wigilii Zesłania Ducha Świętego, która rozpocznie się o godz. 20.00.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy jako dopełnienie paschalnego misterium zbawienia. Poprzez posłanie Ducha Świętego Kościół objawił się światu
w świadectwie Apostołów.
Wraz z Maryją Niepokalaną Oblubienicą Ducha Świętego
i Matką Kościoła prosimy ustawicznie o nowe zesłanie Ducha Świętego w Kościele Chrystusa.

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (zob. Gal 5, 22-23).