Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Charyzmaty to szczególne dary Ducha Świętego udzielane ludziom w celu tworzenia, umacniania i ożywiania wspólnoty Kościoła. Przyjmując sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, zostaliśmy wszczepieni w mistyczne Ciało Chrystusa i ubogaceni różnymi łaskami, które określają nasze przywileje, funkcje i zadania w Kościele. Nikt z nas nie jest anonimowy w oczach Boga. Każdy z nas otrzymał różnorodne dary, zdolności i talenty, pośród których pierwsze miejsce zajmuje miłość, aby cieszyć się życiem oraz przynależnością do Boga – miłosiernego Ojca nas wszystkich.

Czytaj dalej

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Niech światło Bożej Miłości, które rozproszyło niegdyś mroki smutku i desperacji okupowanej Judei, zagości ze swoją mocą w Twoim sercu i niech uczyni je na nowo miejscem Bożego zamieszkania.
Niech łamany opłatek przypomina Ci o Bogu zawsze obecnym lecz nieogarnionym w Jego potędze i kruchości.
Niech te Święta przypominają Ci o sensie i wartości ludzkiego życia w jedności z Bogiem i według Jego zasad.
Niech radość i wolność charakteryzują Twoje dni przez cały kolejny rok 2024.
Niech towarzyszy Ci zawsze Boża Łaska.

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

W świecie rywalizacji i pogoni za maksymalnym zyskiem, którego źródłem mogą być talenty i uzdolnienia powierzone ludzkim osobowościom, a także w środowiskach, gdzie podkreśla się ułomności psychofizyczne i akcentuje braki rozwojowe, w celu odrzucania jednostek mniej atrakcyjnych komercyjnie, osoby z widoczną niepełnosprawnością, w porównaniu z ich zdrowymi rówieśnikami, nie mają niekiedy możliwości, aby rozwijać się w adekwatnym dla siebie tempie i cieszyć się swoimi życiowymi sukcesami. Potrzebują one wsparcia rodziny i najbliższego kręgu otoczenia, ale także pomocy ze strony konkretnych instytucji, aby mogły zaistnieć w społeczeństwie i brać w nim czynny udział.

Czytaj dalej

Zapraszamy na Roraty

W Okresie Adwentu Msze święte wotywne o Najświętszej Maryi Pannie będą odbywać się w naszej kaplicy codziennie o godz. 7.00, za wyjątkiem niedziel i dni, w których przypadają liturgiczne wspomnienia Świętych Kościoła tj. 6,7,8,13 i 14 grudnia.

Na początku

Trudno odnaleźć się w takiej rzeczywistości, a nawet wyobrazić ją sobie,
w której nic nie istnieje. A jednak było tak właśnie na początku. Otaczający nas dzisiaj świat jest bardzo bogaty w istoty żyjące i w rzeczy materialne. Jest on konsekwencją Bożej pradecyzji o zaistnieniu tego, co dziś oglądamy. W naszym świecie ścierają się idee kreatywnej Bożej miłości i ludzkiej wolności, a także siły zła, które nie akceptują przyjaźni Boga z człowiekiem i uprzywilejowanej pozycji człowieka pośród stworzenia.

Czytaj dalej

Nie jesteście synami nocy… Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy…(por. 1Tes 5, 6).

W dniach 18.-26. listopada b.r. nasza wspólnota zaplanowała doroczne rekolekcje.
Zaproszenie do przewodzenia nam we wsłuchiwaniu się w Słowo Boże przyjął w tym roku o. Bartłomiej Parys SVD. Naszych przyjaciół, którzy często uczestniczą z nami w liturgii i w adoracji Najświętszego Sakramentu prosimy o duchowe wsparcie, jak również o inspirującą do modlitwy obecność.

Powrót do Ojczyzny

Nasza wspólnota w Nysie od samego początku charakteryzuje się międzynarodowością. W pierwszej sześcioosobowej grupie było cztery Filipinki, jedna Polka i jedna Niemka. Siostry narodowości filipińskiej położyły, w gruncie rzeczy, fundamenty obyczajności panujące w klasztorze. Z tego też względu, przez długi czas, w różnych okolicznościach świątecznych i codziennych naszego wspólnotowego życia, były poniekąd obecne akcenty filipińskiej kultury.

Czytaj dalej

Klasztor w Nysie