Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Eucharystia jest najcenniejszym skarbem Kościoła katolickiego. Jest znakiem dyskretnej i pełnej mocy obecności Boga żyjącego pośród ludzi. Eucharystia to sam Jezus Chrystus, który przenika swym Duchem wszystkich przyjmujących Go w tym sakramencie i tworzy z nimi wspólnotę osób uzdolnionych do jedności i wzajemnej miłości.

W harmonogram wszystkich ważnych wydarzeń Kościoła katolickiego wpisana jest Eucharystia. Na ołtarzu Pańskim mamy bowiem przywilej składania Bogu wszelkich planów, porażek, trudów i niepokojów. Wiemy, że nie jesteśmy sami w rozwiązywaniu przerastających nas problemów. Pośród nas jest Pan, który ma moc dawać nowe życie.

Eucharystia to najpiękniejsza modlitwa dziękczynna, indywidualna i wspólnotowa, na jaką możemy się zdobyć stając w obecności Boga. Dzięki uczestniczeniu w celebracji Eucharystii, która jest zawsze tą samą, jedyną i doskonałą Ofiarą Bożego Syna za zbawienie wszystkich ludzi, oczyszczamy się z naszych słabości i skłonności do grzechu, napełniamy się światłem Chrystusa i Jego Duchem, aby żyć w prawdzie, jako umiłowane dzieci Boga. Wsłuchując się wspólnie w odczytywane i głoszone Słowo Boże uczymy się podążać razem za Bożymi wskazaniami, wybierać to, co jest zgodne z Jego wolą, dostrzegać wokół siebie innych ludzi oraz ich potrzeby i wspólnie im zaradzać. Przyjmując Ciało Pańskie do swych serc otrzymujemy siły do wytrwania przy Bogu w sytuacjach konfrontujących nas z otaczającym światem. W rezultacie tworzymy jedną Bożą rodzinę obdarzoną łaską wiary, umacnianą wzajemną miłością i przenikniętą nadzieją wieczności.

Wyjście do kościoła na Mszę św. to przede wszystkim realizacja potrzeby serca tęskniącego za spotkaniem z Osobą dającą sens i wolność egzystencji. To publiczne wyznanie wiary w Boga i przynależności do Niego. To karmienie się Chlebem Życia, przemienianie się w Niego i stawanie się Nim.