Miłosierny jest Pan i łaskawy (Ps 111, 4b)

O Eucharystii napisano wiele ksiąg, wygłoszono mnóstwo kazań z przeróżnych ambon na całym świecie, przeprowadzono niezliczoną liczbę dyskusji, zorganizowano 52 Kongresy Eucharystyczne. Eucharystię próbowano zreformować w aspektach liturgicznych, teologicznych, wspólnotowych, ekumenicznych…, ale ciągle pozostaje ona dla nas tajemnicą głębi i prostoty Boga, który objawia się nam w darze bezinteresownej miłości. Papież Franciszek w jednej ze swoich spontanicznych wypowiedzi, podkreślił, że „nie jesteśmy w stanie wystarczająco podziękować Panu za dar, który zostawił nam w Eucharystii, mianowicie za Niego samego.“

Czytaj dalej

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

SONY DSC

Naturalne prawo do oddawania czci swemu stwórcy jest wpisane w egzystencję każdego stworzenia. Jest to nie tylko prawo, ale przede wszystkim honorowa powinność wypływająca z wdzięczności za dar istnienia. W osobowej relacji do Boga jesteśmy wszyscy Jego dziećmi, a między sobą siostrami i braćmi. Bóg jest naszym Ojcem, bo przekazał nam swoje życie i zrodził nas do życia wiecznego. Każdy z nas poznaje Boga i oddaje Mu cześć według otrzymanej łaski. Jesteśmy członkami różnych wspólnot, kultur, narodowości. Bóg darzy nas godnością wolnych osób, ludzi myślących, mogących wybierać między dobrem i złem, i tak czcić Go jako swego Ojca.

Czytaj dalej