Smutek wasz zamieni się w radość (J 16, 20b).

Zamknięcie Klasztoru św. Gabriela w Berlinie rzuciło cień smutku na nasze Zgromadzenie, świętujące w grudniu ub.r. 150 –lecie rozpoczęcia działalności. Obudziło także uczucia przygnębienia w sercach wielu osób, które chętnie odwiedzały Kaplicę Wieczystej Adoracji przy Bayernallee 31 i adorowały obecnego w Najświętszym Sakramencie Pana. Przyczyną wygaszenia Wiecznej Lampki w kaplicy naszego berlińskiego klasztoru jest brak młodego personelu gotowego do podjęcia życia kontemplacyjnego w klauzurze.

Ciemne chmury zniechęcenia, które zatrzymały się na pewien czas nad osobami, które ze smutkiem przyjęły wiadomość o zamknięciu klasztoru, szybko przewiał wiatr. Pojawiły się nowe możliwości spotykania się z Eucharystycznym Panem. Nawiązały się nowe relacje przyjaźni, pośród tych, którzy rozwijają w sobie duchowość eucharystyczną. Także nasze wspólnoty w Europie wzrosły liczebnie, gdyż przyjęły siostry z Berlina. Można powiedzieć, że rozpoczął się nowy czas, nowy etap w całym Zgromadzeniu. Znów doświadczyłyśmy prawdziwości słów Jezusa, że Jego odejście jest krótkotrwałe, a nasz emocjonalny dyskomfort trwa chwilowo i prowadzi do odnajdywania Go w innych wymiarach i w szerszych perspektywach. W sercach tych, którzy pozostają blisko Boga, smutek przemienia się w radość (por. J 16, 20b).

Do naszej nyskiej wspólnoty przybyły trzy Siostry. Witamy je bardzo serdecznie i gratulujemy odwagi, gdyż dwie z nich otworzyły się na trud nauki języka polskiego od podstaw. Jedna pochodzi z Argentyny, druga z Indonezji, trzecia jest Polką i cieszy się powrotem do Ojczyzny, choć swoim misyjnym sercem obejmuje cały świat.

Nasza wspólnota jest teraz bardziej międzynarodowa i w pełni symbolizuje powszechność Kościoła katolickiego.