Na początku

Trudno odnaleźć się w takiej rzeczywistości, a nawet wyobrazić ją sobie,
w której nic nie istnieje. A jednak było tak właśnie na początku. Otaczający nas dzisiaj świat jest bardzo bogaty w istoty żyjące i w rzeczy materialne. Jest on konsekwencją Bożej pradecyzji o zaistnieniu tego, co dziś oglądamy. W naszym świecie ścierają się idee kreatywnej Bożej miłości i ludzkiej wolności, a także siły zła, które nie akceptują przyjaźni Boga z człowiekiem i uprzywilejowanej pozycji człowieka pośród stworzenia.

Czytaj dalej

Nie jesteście synami nocy… Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy…(por. 1Tes 5, 6).

W dniach 18.-26. listopada b.r. nasza wspólnota zaplanowała doroczne rekolekcje.
Zaproszenie do przewodzenia nam we wsłuchiwaniu się w Słowo Boże przyjął w tym roku o. Bartłomiej Parys SVD. Naszych przyjaciół, którzy często uczestniczą z nami w liturgii i w adoracji Najświętszego Sakramentu prosimy o duchowe wsparcie, jak również o inspirującą do modlitwy obecność.

Powrót do Ojczyzny

Nasza wspólnota w Nysie od samego początku charakteryzuje się międzynarodowością. W pierwszej sześcioosobowej grupie było cztery Filipinki, jedna Polka i jedna Niemka. Siostry narodowości filipińskiej położyły, w gruncie rzeczy, fundamenty obyczajności panujące w klasztorze. Z tego też względu, przez długi czas, w różnych okolicznościach świątecznych i codziennych naszego wspólnotowego życia, były poniekąd obecne akcenty filipińskiej kultury.

Czytaj dalej

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Każda wspólnota potrzebuje lidera, który z troską i mądrością prowadzi wszystkich jej członków, udziela właściwych wskazówek i posyła do wykonywania określonych zadań. Koordynacja wspólnoty przez jednego przywódcę wprowadza harmonię i ład, określa funkcje każdego, umacnia poczucie bezpieczeństwa i daje radość z przynależności do tej konkretnej wspólnoty.

Czytaj dalej