SPOTKANIE OPŁATKOWE EUCHARYSTYCZNEJ WSPÓLNOTY ADORACYJNEJ  W NYSIE

Jak co roku okres poprzedzający Boże Narodzenie oraz zaraz po Bożym Narodzeniu staje się okazją do wspólnotowego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu Eucharystycznej Wspólnoty Adoracyjnej w Nysie,  które odbyło się  15 stycznia br.

Jest  możliwość modlitwy u stóp Eucharystycznego  Pana w kaplicy Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji  a następnie możliwość wzajemnych życzeń i przełamania się opłatkiem z siostrami oraz osobami należącymi do grupy modlitewnej tzw. EWA

Można podsumować miniony rok, pośpiewać kolędy oraz zwyczajnie miło rodzinnie porozmawiać.

Redakcja EWA.

Życzenia

Nysa, Klasztor Słowa Bożego, Boże  Narodzenie  2016  rok

bn

 „Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym,
Przychodzisz do nas jako światło życia;
Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych,
Bramą zbawienia.

Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom,
A jako człowiek jednym z nas się stałeś;

Oświeć umysły i serca pociągnij
więzią miłości.”

                                ( z Liturgii Godzin )

Umiłowani w Chrystusie!

Adorując Słowo, które stało się Ciałem, za życie świata,

powierzamy Bogu w nowonarodzonym Dzieciątku Jezus;

Was, Wasze rodziny, znajomych, intencje Waszych serc.

Prosimy, by Ten, który dla nas stał się jednym z nas,

napełnił nasze serca miłością, przebaczeniem i miłosierdziem,

byśmy życiem nieśli dzisiejszemu światu;

Jego miłość, przebaczenie i miłosierdzie.

W miłości Wcielonego Słowa

– Siostra Maria Immakulata ze wspólnotą sióstr

Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.