KOMENTARZ DO PAPIESKIEJ INTENCJI EWANGELIZACYJNEJ NA SIERPIEŃ

Módlmy się, za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

Ludzie morza to przede wszystkim marynarze i rybacy. Decydują się oni na podjęcie trudnej pracy na morzu, gdyż są często zdeterminowani brakiem innej możliwości zdobycia środków utrzymania, ale są pośród nich także pasjonaci morza, preferujący styl życia poza stałym lądem. Na morzu pracują również liczni naukowcy badający dno morskie, morską florę i faunę.

Czytaj dalej

Srebrny Jubileusz 25 lat ślubów zakonnych siostry Marii Róży


W sobotę 8 sierpnia cieszyłyśmy się we wspólnocie srebrnym
jubileuszem naszej współsiostry Marii Róży. Uroczystej Mszy
świętej o godzinie 11 przewodniczył Biskup Andrzej Czaja
ordynariusz diecezji opolskiej, koncelebrowała ją wielu
kapłanów, modliło się wraz z jubilatką kilkanaście sióstr
zakonnych różnych zgromadzeń oraz jej rodzice, rodzeństwo i
bliscy. Nie zabrakło nawet orkiestry dętej z jej rodzinnej
miejscowości. Wdzięczne Bogu za otrzymane łaski w
minionych latach śpiewałyśmy z nią radosne Te Deum.

Teraz chcę być z Tobą i dla Ciebie.

Modlitwa jest pięknym misterium Boga i człowieka. Jest przyjaznym dialogiem dwóch zwróconych ku sobie osób. Jest wzajemnym wsłuchiwaniem się w siebie, wzajemną adoracją i wzajemną pracą. Chęć człowieka, aby oddać Bogu chwałę, powierzyć się Jego opatrzności, czy też prosić Go o błogosławieństwo jest poniekąd zawsze inspirowana przez Boga. Autor Nowotestamentalnego Listu do Filipian ujmuje tą tajemniczą zależność następująco: „Bóg jest w nas sprawcą i chcenia i działania, zgodnie z Jego wolą” (Flp 2,13).

Czytaj dalej