Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji 

(Congragatio Servarum Spiritu Sancti de Adoratione Perpetua: SSpSAP)

zostało założone 8 grudnia 1896 r. przez św. Arnolda Janssena w Steyl (Holandia). Jest międzynarodową wspólnotą zakonną o charakterze kontemplacyjno-misyjnym.

Św. Arnold pełen ducha modlitwy był przekonany o tym, że owoce działalności misyjnej są uzależnione od błogosławieństwa i łask wypraszanych na modlitwie.

 

hist_zgromadzenia_1

                                                     św. Arnold Janssen

Dlatego też dążąc do utworzenia kontemplacyjnego Zgromadzenia, pragnął zapewnić przede wszystkim duchowe wsparcie misjonarzom i misjonarkom z dwóch wcześniej założonych przez siebie zgromadzeń zakonnych: Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD) – istniejącego od 8. 09. 1875 r. i Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego (SSpS) – istniejącego od 8.12.1889 r.

22.04.1891 r. podczas obrad II Kapituły Generalnej SVD podjęto decyzje o jak najszybszym utworzeniu kontemplacyjnej gałęzi misyjnego zgromadzenia SSpS.

8 grudnia 1896 r. sześć sióstr SSpS otrzymało z rąk Arnolda Janssena różowe habity oraz białe szkaplerze i welony, na znak szczególnego poświęcenia się Duchowi Świętemu oraz Maryi – Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego – i rozpoczęło nowicjat jako członkinie odrębnej wspólnoty: kontemplacyjnej gałęzi Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego. Były to: s. M. Michaele (Adolfine Tönnies), s. M. Gertrudis (Mathilde Stellermann), s. M. Seraphim (Marie van Basten Batenburg), s. M. Scholastica (Gertrud Schlüter), s. M. Agnes (Emilie Hampel) i s. M. Theresia (Christine Fecke).

Początkowo SSpS i SSpSAP były jednym Zgromadzeniem o dwóch gałęziach: misyjnej i kontemplacyjnej, mającym wspólną regułę oraz jednego przełożonego. Do 4.11.1906 r. był nim sam Założyciel – o. Arnold Janssen, a następnie do 1922 r. – mianowany przez Założyciela dyrektor – o. Herman auf der Heide. Obydwie gałęzie miały jednak od początku swoje matki przełożone.

Szybki rozwój obu zgromadzeń, a także odmienny styl życia i działalności zadecydowały o ich rozdzieleniu oraz o zredagowaniu dla gałęzi kontemplacyjnej odpowiedniej reguły. Decyzję taką podjęto w 1922 r. na II Kapitule Generalnej Zgromadzenia SSpS i SSpSAP.

W pierwszych latach istnienia siostry obu wspólnot mieszkały w Steyl w jednym klasztorze, mającym oddzielne pomieszczenia dla sióstr misyjnych i dla sióstr kontemplacyjnych. W latach 1890 – 1904 był nim obecny Dom św. Grzegorza,

 

Dom św. Grzegorza w Steyl

a od 1904 – Klasztor Najświętszego Serca Jezusa, który jest do dzisiaj Domem Macierzystym Zgromadzenia SSpS.

Klasztor Najświętszego Serca Jezusowego w Steyl

Z czasem, wraz ze wzrostem powołań, jeden klasztor stał się zbyt ciasny dla obu wspólnot. 9 grudnia 1912 r. położono kamień węgielny pod budowę nowego domu – Klasztoru Ducha Świętego dla SSpSAP.

Klasztor Ducha Świętego w Steyl

W 1914 r. ukończono budowę – poświęcenie nastąpiło 26 sierpnia. Stał się on Domem Macierzystym Zgromadzenia.

Do wewnętrznego rozwoju naszego Zgromadzenia oraz do duchowej formacji pierwszych jego członkiń, a także do wypracowania pierwszych samodzielnych konstytucji, których zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską nastąpiło w 1933 r. przyczyniła się znacznie Matka Maria Michaele – Adolfine Tönnis.

M. Maria Michaele SSpSAP

Jej duchowa mądrość, otwartość na natchnienia Ducha Świętego, a także szczera współpraca ze św. Arnoldem Janssenem spowodowały, iż została ona Współzałożycielką Zgromadzenia. Dzięki jej staraniom Zgromadzenie otrzymało 7.11.1915 r. zezwolenie na wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu oraz zgodę na poszerzenie Oficjum ku czci Ducha Świętego o cały brewiarz kanoniczny.

Choć pierwszą przełożoną wspólnoty kontemplacyjnej SSpSAP była s. M. Seraphim (Marie van Basten Batenburg), to po roku próby funkcję tę powierzono M. Marii Michaele. Od czasu usamodzielnienia się Zgromadzenia stała się ona pierwszą przełożoną generalną. Urząd ten sprawowała aż do śmierci 25 lutego 1934 r. Pod jej kierownictwem Zgromadzenie dynamicznie się rozwijało. Założyła osiem klasztorów. Były to:

1915  Philadelphia (USA)          Klasztor Miłości Bożej

1923  Lipa (Filipiny) do 1936       Klasztor Miłości Bożej

1924  Bad Driburg (Niemcy)      Klasztor Trójcy Przenajświętszej

1927  Soesterberg (Holandia) do 1999  Klasztor Wieczernik Serca Eucharystycznego

1928  St. Louis (USA)  Klasztor Góra Łaski

1929  Głubczyce (na Śląsku Opolskim) do 1936 Klasztor Miłości Bożej

1931  Baguio (Filipiny) Klasztor Najświętszego Sakramentu

1932  Tsingtao (Chiny) do 1949  Klasztor Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego

Kwitnący sad w klasztornym ogrodzie

Po śmierci Matki Marii Michaele Zgromadzenie nadal się rozwijało i cieszyło dobrymi powołaniami. Kolejne przełożone w otwartości na natchnienia Ducha Świętego podejmowały zaproszenia do zakładania nowych fundacji. Są to :

1936  Berlin (Niemcy)  do 2022 Klasztor Świętego Gabriela Archanioła

1949  Villa Elisa (Argentyna) do 1965   Klasztor Najświętszego Serca Maryi

1958  Austin, Texas (USA) do 1983       Klasztor Miłości Bożej

1962  Cordoba (Argentyna)        Klasztor Miłości Bożej

1965  Manila (Filipiny)      Klasztor Świętego Józefa

1970  Corpus Christi (USA)   Klasztor Najświętszego Sakramentu

1973  Lincoln (USA)         Klasztor Chrystusa Króla

1980  Davao (Filipiny)      Klasztor Ducha Świętego

1973  Cebu (Filipiny)  Klasztor Bożego Pokoju

1983  Ponta Grossa (Brazylia)   Klasztor Matki Bożej z Wieczernika

1983  Bangalore (Indie)

1986  Aklan (Filipiny)       Klasztor Niepokalanej

1990  Tagaytay (Filipiny) Klasztor Miłosierdzia Bożego

1990  Nysa (Polska)        Klasztor Słowa Bożego

1997  Ruteng (Indonezja – Flores) Klasztor Trójcy Świętej

1997  Lome (Togo) Klasztor Ducha Świętego

1999 Utrecht (Holandia) siostry przeniosły się tu z Soesterberg /część wspólnoty przebywała przez kilka lat w domu dla chorych sióstr SSpS w Uden/

2004  Villa Alemana (Chile)   Klasztor Eucharystycznego Serca Jezusowego

2008  Nitra (Słowacja) Klasztor Trójcy Świętej.

Kwiat rododendronu w klasztornym ogrodzie

Po Matce Marii Michaele funkcje przełożonej generalnej w Zgromadzeniu sprawowały:

1935 -1945  Matka Maria Ancilla, Sophia Bachus;

1947 -1969  Matka Maria Ignatia, Frieda Wolbert;

1969 -2003  Matka Maria Aurora, Josefina Marasigan;

2003 r. – 2011  Siostra Mary Cecilia, Elvira Hocbo;

2011 – 2019 Matka Maria Elizabeth, Maria Elizabeth Klein;

od 2019  Matka Maria Magdalena, Gertrud Kruse.

Lilie wodne

Klasztor w Nysie