Zapraszamy do wspólnego odmawiania Różańca w naszej kaplicy, codziennie o godz. 17.30.

Tradycyjnie w miesiącu październiku powierzamy bieżące sprawy Kościoła misyjnego i całego świata niezawodnej opiece Najświętszej Maryi Panny.

„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem.
Przedziwna modlitwa!
Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem […]
Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego [Zdrowaś Maryjo]
przesuwają się przed oczyma naszej duszy
główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
Układają się one w całokształt tajemnic
radosnych, bolesnych, chwalebnych […]
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy,
które składają się na życie człowieka,
rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.
Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich,
zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi,
tych, o których najbardziej się troszczymy.
W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa
pulsuje niejako życiem ludzkim.”

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 2002, 2.

Nowe przeznaczenie misyjne

S. M. Immakulata wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Obecnie przebywa w klasztorze naszego Zgromadzenia w Corpus Christi. Jest to piękne miasto nad Zatoką Meksykańską w stanie Teksas.
Radością naszego Zgromadzenia jest klasztor w tak pięknym mieście i o tak wymownej nazwie. Cieszymy się, że członkini naszej małej wspólnoty ma możliwość przebywać w nim i modlić się o Boże błogosławieństwo dla całego świata. Życzymy jej najpiękniejszych przeżyć w kontemplacji Bożej obecności.

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Chrześcijaństwo podkreśla wartość każdego człowieka, jako dziecka Bożego, odkupionego drogocenną Krwią Chrystusa i powołanego do życia wiecznego. Fakt, iż w ludzką naturę wpisany został przez Boga dar nieśmiertelnej duszy, wywyższa każde ludzkie istnienie ponad wszelkie inne stworzenia, ubogacające wszechświat swoją egzystencją. Życie człowieka na ziemi jest tylko krótkim etapem pełni życia wiecznego w Bogu. Umierając w wymiarze fizycznym dla tego świata, rodzimy się do życia wiecznego w królestwie Bożym. Śmierć ciała jest stanem, przez który przechodzi każdy człowiek, niezależnie od płci, rasy, narodowości, bogactwa materialnego, zdobytego wykształcenia, czy pełnionej funkcji społecznej. Nasza dusza jednak nie umiera.

Czytaj dalej