REFLEKSJA NAD STYCZNIOWĄ PAPIESKĄ INTENCJĄ EWANGELIZACYJNĄ

Aby w krajach azjatyckich
chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi,
mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 

W naszym kraju możemy obecnie na co dzień żyć w wolności wiarą chrześcijańską. Ten dar wypracowały nam, a może nawet wywalczyły i wymodliły poprzednie pokolenia Polaków. W Azji nie 15ma takiej wolności i o nią chcemy się modlić dla żyjących tam chrześcijan.

Czytaj dalej