Wsparcie

 

Serdecznie dziękujemy

za wszelkie wsparcie finansowe.

 

Nasz nr rachunku :
93 1240 1675 1111 0000 2667 1604

Bank PEKAO SA
oddział Nysa

nasz adres:
ul. Rodziewiczówny 18, 48-303 Nysa.

 

„Niech Bóg, z którego Opatrzności żyjemy pomnoży Twój majątek, niech nasyci Twoją duszę ze źródła swego Boskiego Serca i niech Ci szczodrze błogosławi, teraz i w wieczności.”

Klasztor w Nysie