REFLEKSJA NAD STYCZNIOWĄ PAPIESKĄ INTENCJĄ EWANGELIZACYJNĄ

Aby w krajach azjatyckich
chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi,
mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 

W naszym kraju możemy obecnie na co dzień żyć w wolności wiarą chrześcijańską. Ten dar wypracowały nam, a może nawet wywalczyły i wymodliły poprzednie pokolenia Polaków. W Azji nie 15ma takiej wolności i o nią chcemy się modlić dla żyjących tam chrześcijan.

Papież Benedykt XVI w 2007r. orędownictwu Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej w sanktuarium w Sheshan polecił Kościół prześladowany w Chinach. Położone na świętej górze She w malowniczej okolicy, około 50 km od Szanghaju, sanktuarium liczy już prawie 150 lat. Na szczycie kopuły tamtejszej bazyliki umieszczono wymowną figurę Maryi. Matka Boża w pięknym geście unosi nad swoją głową Dzieciątko Jezus, ukazując Go światu. Tym gestem zaprasza do adoracji Dzieciatka, do uznania Jego Bóstwa i Jego Królestwa przychodzącego do nas. Jezus ma rozpostarte ramiona na kształt krzyża, jakby błogosławił, przyjmował i obejmował. Z daleka ten wizerunek przypomina krzyż. W latach rewolucji kulturalnej (1966?1976) kościół został przejęty przez państwo, a figura zdemontowana. Wzorowana na tej pierwszej, nowa figura powróciła szczyt odbudowanej bazyliki dopiero w 2000r. (za www.sinicum.pl).

Zapatrzeni w wizerunek Matki Bożej z Sheshan, razem z Benedyktem XVI módlmy się za Azję:

?Najświętsza Dziewico, Matko Słowa Wcielonego i Matko nasza,
czczona jako Wspomożenie Wiernych w sanktuarium w Sheshan,
na którą spogląda z serdeczną miłością cały Kościół w Chinach,
zwracamy się dziś do Ciebie, by błagać o Twoje wstawiennictwo.
Spójrz na lud Boży i prowadź go z macierzyńską troską drogą prawdy i miłości,
aby we wszystkich okolicznościach był zaczynem
harmonijnego współżycia wszystkich mieszkańców tego kraju.(?)

Matko Boża z Sheshan, wspieraj zaangażowanie tych,
którzy w Chinach wśród codziennych zmagań trwają w wierze, nadziei i miłości,
aby nigdy nie lękali się mówić światu o Jezusie i Jezusowi o świecie.
Figura, która wznosi się ponad sanktuarium,
przedstawia Cię, jak podnosisz w górę swego Syna,
pokazując Go światu z otwartymi w geście miłości ramionami.
Pomóż chińskim katolikom, aby zawsze byli wiarygodnymi świadkami tej miłości
i trwali w jedności ze skałą Piotrową, na której zbudowany jest Kościół.

Matko Chin i Matko Azji, módl się za nami teraz i zawsze. Amen!?