Refleksja nad papieską intencją ewangelizacyjną na miesiąc październik

paz_mis

Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji głosiły Ewangelię w duchu misyjnym tym, którzy jej jeszcze oczekują.

Azja to największy kontynent na ziemi, zamieszkany przez blisko dwie trzecie ludności całego świata, tworzący mozaikę licznych kultur, języków, wierzeń i tradycji. Jest kolebką największych religii świata: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i hinduizmu, a także innych duchowych tradycji jak: buddyzm, taoizm, konfucjanizm, zaratustrianizm, dźinizm, sikhizm i szintoizm oraz religii tradycyjnych i plemiennych. (Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Asia, Znak, Kraków 2006, t. 2, nr 6, s 423). Kościół darzy te tradycje głębokim szacunkiem i próbuje nawiązać szczery dialog z ich wyznawcami (Tamże, s. 424). Choć wspólnoty katolickie są zróżnicowane i stanowią mniejszość w krajach Azji, z wyjątkiem Filipin, są zjednoczone w głoszeniu Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie przez świadectwo chrześcijańskiego życia, działalność charytatywną i ludzką solidarność. Jedne mogą działać w wolności i pokoju, inne znajdują się w sytuacji konfliktu i przemocy lub są zagrożone przez różne grupy z powodów religijnych lub innych, jak w Iraku, Syrii, Pakistanie, Chinach, etc. (Tamże, nr 9, s 432-433).

Kościół jednak nie zniechęca się w głoszeniu Dobrej Nowiny ludom Azji. Świadectwo licznych męczenników, którzy na przestrzeni wieków oddali swoje życie za Chrystusa oraz stała obecność Ducha Świętego, pozwala żywić nadzieję, by w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa można było zebrać wielkie żniwo wiary na tym kontynencie. (Tamże, nr 1, s. 416). Kościół szczególnie liczy na młodych, pełnych zapału i energii. Ojciec Święty Franciszek przebywając w Korei na VI Azjatyckim Dniu Młodzieży odbywającym się pod hasłem ?Młodzieży azjatycka! Przebudź się! Chwała męczenników jaśnieje nad wami?, powiedział: Jako młodzi ludzie nie tylko żyjący w Azji, ale także będący synami i córkami tego wielkiego kontynentu, macie prawo i obowiązek w pełni uczestniczyć w życiu waszych społeczeństw. Nie lękajcie się wnosić mądrości wiary w każdy aspekt życia społecznego! Ponadto jako Azjaci widzicie i miłujecie od wewnątrz to wszystko, co jest piękne, szlachetne i prawdziwe w waszych kulturach i tradycjach. A jako chrześcijanie wiecie również, że Ewangelia ma moc oczyszczania, uwznioślania i doskonalenia tego dziedzictwa (?). Jesteście też zdolni rozeznać, co jest nie do pogodzenia z wiarą katolicką, co jest sprzeczne z życiem łaski, którym zostaliście obdarzeni w chrzcie, oraz jakie aspekty współczesnej kultury są grzeszne, zepsute i prowadzą do śmierci (L?Osservatore Romano, nr 8-9, 2014, s. 21).

Duchu Święty, Ty wzbudzasz pragnienie ?wody żywej? w głębi narodów, kultur i religii Azji. Otwórz je na dialog i spotkanie z Jezusem Chrystusem, w którym jest pełnia życia i źródło wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. (Por. Ecclesia?, dz. cyt., nr 18, s. 452).

Maryjo, Dziewicza Matko Zbawiciela, Matko nasza i Matko Azji, zwróć swe czułe spojrzenie na Kościół swojego Syna zasadzony na ziemi azjatyckiej. Bądź jego przewodniczką i wzorem na drodze powierzonej mu misji miłości i służby w Azji. Módl się, ażeby dzięki miłości i służbie Kościoła wszystkie ludy Azji poznały Twego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawcę świata (Tamże, nr 51).

sk