KOMENTARZ DO PAPIESKIEJ INTENCJI EWANGELIZACYJNEJ NA LIPIEC

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek, oraz rada.

Z okazji Święta Świętej Rodziny w 2019 r. Papież Franciszek powiedział o rodzinie w rozważaniu na „Anioł Pański”: „to cenny skarb, który zawsze trzeba wspierać i chronić”. Rodzina to miejsce, gdzie chroni i pielęgnuje się życie, gdzie ludzie od najmłodszych lat uczą się wzajemnych relacji, gdzie kształtuje się skala wartości i światopogląd, gdzie poznaje się siebie, swoje zdolności i możliwości, gdzie przyjmuje się kulturę i tradycje. 

Tylko najbliższe rodzinne kontakty stwarzają klimat, aby otrzymywać i odpowiadać drugiej osobie na miłość, aby uczyć się szacunku, troski i wdzięczności wobec innego człowieka, aby budować więzi. Rodzina tworzy przestrzeń do przeżywania i przezwyciężania konfliktów, do szukania wzajemnych dróg jedności i komunii, pomimo różnic charakteru, upodobań i wieku. Rodziny, w których jest miejsce do godnego rozwoju dla każdego z ich członków, są trwałym fundamentem społeczeństw, gdzie panuje pokój i szacunek wobec ludzkiego życia.

Młodzi ludzie zakładając rodzinę, podejmują zobowiązania na całe życie. Ich wzajemne „tak” buduje „bezpieczną łódź” do przyjęcia daru potomstwa i zapewnienia mu najlepszego miejsca dla wzrostu i przygotowania do samodzielnego życia. Tego uprzywilejowanego miejsca nie zapewni żadna inna instytucja, nie zbuduje najlepsza inna wspólnota. Dlatego wszyscy musimy starać się, aby rodziny miały możliwość dobrego startu i rozwoju. W nich bowiem formowani są ludzie, którzy będą kierować naszym społeczeństwem, od których w przyszłości otrzymamy to, czego nauczyli się w swoich domach. Oni będą przekazywać kolejnym pokoleniom to, czym obdarowali ich najbliżsi.

Pomimo wielu zalet, rodzina narażona jest na konflikty i kryzysy, trudności ekonomiczne, różnorakie choroby i uzależnienia. Dlatego konieczne jest otaczanie rodzin zrozumieniem, szacunkiem i miłością. Niezbędne jest również wspieranie rodzin dobrym poradnictwem psychopedagogicznym. Błogosławieństwem dla rodzin jest także nasza modlitwa.