KOMENTARZ DO PAPIESKIEJ INTENCJI EWANGELIZACYJNEJ NA PAŹDZIERNIK

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

W dzisiejszej dobie Kościoła coraz bardziej klaruje się potrzeba świadomego zaangażowania się każdego ochrzczonego i bierzmowanego w misję głoszenia Ewangelii oraz konieczność aktywniejszej współpracy pomiędzy świeckimi, konsekrowanymi i duchownymi w parafiach i w instytucjach kościelnych. Budzi się także nowa świadomość, że odpowiedzialności za Kościół nikt, kto jest jego członkiem, nie może przerzucać na innych. Misji głoszenia Ewangelii nie można zastrzegać tylko dla duchownych. Każdy ochrzczony i bierzmowany chrześcijanin powinien stać się „uczniem-misjonarzem” – podkreśla niejednokrotnie Papież Franciszek. „Wszędzie tam, gdzie obecny jest człowiek ochrzczony, tam żyje Kościół. Wszędzie tam, gdzie człowiek bierzmowany rozpowszechnia Ewangelię, Chrystus ją w nim głosi” – zauważa z naciskiem kard. Robert Sarah. Kościół to mistyczne Ciało Chrystusa ożywiane charyzmatami Ducha Świętego. Wszyscy ochrzczeni są więc wezwani do składania świadectwa o Chrystusie każdego dnia i o każdej porze życia.

W 2015 r. w Filadelfii, Papież Franciszek głosząc homilię wspomniał rozmowę św. Katarzyny Drexel (1858-1958) z papieżem Leonem XIII. Katarzyna mówiła o potrzebach misji, a papież zapytał ją: „A co z tobą? Co zamierzasz zrobić?”. Te słowa zmieniły życie młodej Amerykanki. Uświadomiła ona bowiem sobie, że każdy chrześcijanin, zarówno mężczyzna jak i kobieta, na mocy chrztu świętego otrzymał misję. Każdy, kto przyjął chrzest musi odpowiedzieć, najlepiej jak może, na wezwanie Pana, aby budować Jego Ciało, Kościół.

Głoszenie Chrystusa i Jego Ewangelii odbywa się zawsze w mocy działania Ducha Świętego. Módlmy się zatem o łaskę otwartości na natchnienia Bożego Ducha w całym Kościele, w sercach wszystkich jego członków. Jedynie w tych wspólnotach i parafiach, w których każdy poczuwa się do odpowiedzialności za wewnętrzny i zewnętrzny obraz Kościoła i w wolności dzieli się Ewangelią można mówić o pełnym przyzwoleniu na działanie Ducha Świętego.