Komentarz do papieskiej intencji ewangelizacyjnej na sierpień

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej
„szkołami wzrastania w człowieczeństwie”. 

Kościół wiele uwagi poświęca rodzinie, troszczy się o nią, udziela pomocy i wsparcia przeżywającym trudności i kryzysy, towarzyszy na różnym etapie rozwoju. Refleksję nad rodziną w dzisiejszym świecie podjął zwołany przez Papieża Franciszka w 2015 Synod o rodzinie, starając się ożywić i pogłębić świadomość znaczenia małżeństwa i rodziny.

Miłość, która łączy małżonków, staje się również fundamentem ich rodziny. Zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa; dzielą z sobą plany i trudy, pragnienia i zmartwienia; uczą się wzajemnej troski i wzajemnego przebaczenia, cierpliwości, empatii. Przeżywają chwile szczęśliwe, a także wspierają się w trudnościach i różnych kolejach życia, przez co wzrastają w małżeńskiej miłości, a także w swoim człowieczeństwie. Wezwani do miłości wiernej i wyłącznej, stają się bezinteresownym darem dla siebie. Codzienność przeżywana w duchu Ewangelii wymaga również ofiary i poświęcenia. Doświadczenie własnej słabości, współmałżonka, dzieci, sprawia, że mąż i żona szybko uświadamiają sobie, że bez Bożej łaski i pomocy trudno jest przekraczać siebie, swój egoizm, i sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie niesie życie. Dlatego tak ważna jest wspólna modlitwa w rodzinach. Ona cementuje ich miłość, odnawia, umacnia, pomaga przetrwać trudne chwile, chroni przed rozpadem. Modlitwa otwiera małżonków i dzieci na jedność życia z Chrystusem, na udział w Jego misterium paschalnym. Warto więc znaleźć czas, by podzielić się z Panem Jezusem, Jego Matką swoimi radościami, troskami, problemami, by uczestniczyć w Eucharystii, która jest siłą i inspiracją, aby przeżywać każdego dnia przymierze małżeńskie jako „Kościół domowy”.

Módlmy się, aby wzajemna, miłość w rodzinach nieustannie się pogłębiała i wzrastała, i by zarówno małżonkowie jak i dzieci wzrastali w człowieczeństwie. 

Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów; ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! Amen.”

sk