Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata.

„Zdecydowane odrzucenie kary śmierci pokazuje jak bardzo możliwe jest uznanie niezbywalnej godności każdego człowieka i przyznanie, że ma on swoje miejsce na tym świecie. Ponieważ jeśli nie odmówię jej najgorszemu z przestępców, to nie odmówię jej nikomu, dam wszystkim możliwość dzielenia się ze mną tą planetą, pomimo wszystkiego, co może nas oddzielać” – pisze papież Franciszek w encyklice Fratelli tutti w numerze 269.

Kościół katolicki z zaangażowaniem postuluje zniesienie kary śmierci, ponieważ zabijanie przestępcy jest także zabójstwem. A przecież nikt z ludzi nie ma takiej władzy nad drugim człowiekiem, aby odbierać mu życie i przez to pozbawiać go możliwości osobistej przemiany oraz naprawy złych czynów. Współcześnie istnieje wiele możliwości obrony osób przed agresją i niegodziwością pojedynczych napastników lub grup przestępczych. Są opracowane wielorakie modele resocjalizacji osób zdeprawowanych i zagrażających spokojnemu życiu ludzi. Sprawdzają się także metody karania przestępców pracą wymagającą zdyscyplinowania i dawanie im szansy porzucenia złych nawyków oraz niemoralnego stylu życia. Nie ma więc konieczności eliminowania takich osób przez wymierzanie im kary śmierci.

Papież Franciszek zwraca także uwagę na to, że niekiedy kara śmierci jest nadużywana. Istnieją w naszym świecie egzekucje pozaprawne i pozasądowe, które są umyślnymi zabójstwami popełnianymi przez funkcjonariuszy niektórych państw, uzasadniane koniecznością użycia siły w starciach z przestępcami. Zdarzają się także pomyłki lub manipulacje sądowe wykorzystywane przez reżimy totalitarne i dyktatorskie, dla których służą one jako narzędzia zwalczania dysydentów politycznych lub prześladowania mniejszości religijnych i kulturowych (zob. Fratelli tutti, 267-268). Ofiary takich procederów bardzo często umierają niewinnie.

Nie bądźmy więc obojętni wobec takich faktów. Módlmy się o zniesienie kary śmierci. Naśladujmy Boga, jako Jego umiłowane dzieci. Bądźmy dla siebie nawzajem miłosierni. Dokładajmy starań, aby szerzyć pokój, który zwiastuje obecność Boga i Jego miłosierdzie.