Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.

Kościół, o którego charakter i stan modlimy się w tym miesiącu reprezentował sam Chrystus, kiedy chodził po ziemi otoczony grupką apostołów oraz tych kobiet i mężczyzn, którzy nawiązali z Nim głębsze relacje. Jezus tworzył wokół siebie tą przestrzeń, w której było miejsce na solidarność, braterstwo i akceptację drugiego człowieka. Mistrz z Galilei nikogo od siebie nie odrzucał. Był otwarty dla wszystkich i dla każdego. W swym sercu czuł, widział i słyszał potrzeby ludzi, ich cierpienie, pragnienia i dążenia. Uzdrawiał, nauczał, podnosił na duchu, budził nadzieję, poszerzał perspektywy postrzegania rzeczywistości, modlił się wspólnie i na osobności. Był pewny miłości Ojca, odważny w podejmowaniu ryzyka głoszenia królestwa Bożego, pomimo odrzucenia Jego misji przez ludzi i aż do oddania życia na krzyżu. Nie był samowystarczalny. Radość i trud ewangelizacji dzielił z ludźmi, którzy byli gotowi podążać z Nim.

Synodalność to nasza wspólna droga do odkrywania i tworzenia Kościoła Chrystusowego, o Jego obliczu i w Jego stylu. Wszyscy, którzy zostaliśmy poprzez sakrament chrztu św.  włączeni do Kościoła, tworzymy mistyczne Ciało Chrystusa. Naszą wspólną troską jest rzetelność i autentyczność tej wspólnoty, a także jej jedność z Trójcą Świętą. W życie i misję Kościoła nie możemy być niezaangażowani. Nie wolno nam budować dystansu do Kościoła. Nie wolno nam stać na uboczu i kreować perspektywy chłodnego oceniania. Chciejmy w Kościele aktywnie uczestniczyć. Nie lekceważmy godności i przywileju do dzielenia się bogactwem charyzmatów, talentów i natchnień.

Synodalność zakłada współpracę. Wszyscy członkowie Kościoła są aktywnymi podmiotami ewangelizacji (zob. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2013, 120). Synodalność jest „konstytutywnym wymiarem Kościoła” – podkreślał papież Franciszek w Przemówieniu z okazji obchodów 50. Rocznicy powstania Synodu Biskupów, 17 października 2015 r.

Módlmy się, aby podjęte inicjatywy przez papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i nas wszystkich w kierunku obudzenia i ugruntowania synodalności naszego Kościoła były zgodne z zamysłem Chrystusa. Abyśmy byli coraz bardziej świadomi odpowiedzialności za jedność i braterstwo pośród nas, którzy tworzymy Bożą Rodzinę.