Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące zaangażować się w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów międzynarodowej współpracy.

Organizacje wolontariackie ubogacają nasze społeczeństwa. Przyczyniają się do ich rozwoju i integracji. Budują braterską solidarność. Zrzeszają indywidualności, które chcą angażować się w bezinteresowną i szlachetną działalność dla dobra własnego i innych, często w celu prowadzenia atrakcyjniejszego życia, ale też i z pragnienia niesienia pomocy osobom słabszym i szukającym wsparcia. Powstają w celu promowania działalności rekreacyjnej i kulturalnej, usług socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i religijnych. Ich zadaniem jest polepszenie i uwznioślenie życia ludzi.

Nasz globalny świat potrzebuje bezinteresownej i kreatywnej współpracy osób odważnych i szlachetnych na rzecz dobra wspólnego całej ludzkości. W obecnej dobie problemy ogólnoświatowe dotykają każdego człowieka, a poniżenie i niedola poszczególnych osób emanuje na wszystkich. Dlatego zmiana trudnej sytuacji ludzi cierpiących, prześladowanych i przeżywających różne dramaty, a szczególnie dramat wojny, musi być poparta dążeniami wszystkich.

Papież Franciszek często apeluje o międzynarodową współpracę w celu zaradzenia problemom współczesności. Wszyscy jesteśmy braćmi i nie możemy być obojętni na cierpienie i trudności jakichkolwiek osób, czy to bliskich z rodziny, czy sąsiadów, czy mieszkających na drugim krańcu świata. Dobrze zorganizowana pomoc wolontariacka nie powinna wykluczać potrzebujących z innej narodowości, rasy, kultury lub religii. Nie powinna być podejmowana tylko dla własnej samorealizacji, korzyści i sławy, ale przede wszystkim, ma ją charakteryzować dążenie do dobra wspólnego całej rodziny ludzkiej.

O zaangażowanie w działalność wolontariacką ludzi wielkodusznych, którzy poświęciliby swoje zdolności i talenty, kompetencje i czas, a przede wszystkim swoje serce i siły na rzecz poprawienia sytuacji życiowej zmęczonej ludzkości, jesteśmy zaproszeni, aby wraz z Papieżem modlić się w bieżącym miesiącu.