Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc kwiecień

Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

Ludzie, którzy ryzykują własne życie, aby inni mogli żyć godnie odznaczają się wielkim bohaterstwem. Są oni zdeterminowani w swej działalności dobrem wspólnym, ponadnaturalnym poczuciem sprawiedliwości i wrażliwością na krzywdę bliźnich. Często są znakiem sprzeciwu w społeczeństwach, w których wolność nie nosi imienia Bożego. Nie myślą wiele o sobie, lecz raczej o innych i o wartościach, które jako dziedzictwo mają być przekazane przyszłym pokoleniom.

W dzisiejszych czasach silnego indywidualizmu i powszechnej postawy dążenia do zdobywania najwyższych szczytów we wszelkich możliwych wymiarach egzystencjalnych, osoby, które ofiarnie poświęcają się, aby inni mogli żyć w wolności i godnie, jawią się jako niepotrzebni intruzi i są traktowane z pobłażaniem do niezbyt długiego czasu. Często ich aktywność nie spotyka się z aplauzem politycznym i medialnym. Są narażone na zniesławienie, ośmieszenie, karę utraty wolności, a nawet śmierć. Przeważnie są to osoby upominające się o prawa człowieka w imię Boga, Stwórcy i Ojca wszystkich ludzi, Pana całego wszechświata i każdej epoki. Przypominanie fundamentalnej prawdy o zależności człowieka od Boga, nie sprzyja zazwyczaj interesom możnych tego świata, ogłaszających swą bezwzględną władzę i bogacących się bez miary kosztem życia w nędzy ludzi spychanych na margines społeczny.

Encyklika Fratelli tutti napisana przez Papieża Franciszka jest wielkim apelem do wszystkich ludzi na ziemi, a szczególnie do tych, którzy sprawują władzę, o przywrócenie braterstwa pomiędzy ludźmi i o zaniechanie wyzysku maluczkich.

Swoją modlitwą i ofiarą zaangażujmy się duchowo we współpracę z naszym Papieżem. Osoby walczące o podstawowe prawa ludzi potrzebują naszej modlitwy. Otoczmy je duchowym wsparciem, aby wytrwały w miłości, która inspiruje je do stawania w obronie słabszych i działalności na rzecz godnego życia wszystkich ludzi.

Siostra klauzurowa.