Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc lipiec

Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

Kultura spotkania, dialogu i akceptacji drugiego człowieka z jego wieloaspektową odmiennością, o której często mówi papież Franciszek, klasyfikuje się w opozycji względem kultury indywidualizmu i dominacji lansowanej przez współczesny świat. Ojciec Święty proponuje nam nowy styl życia, oparty na relacjach wzajemnego szacunku, braterstwa i pokoju.

W encyklice Fratelli tutti Franciszek pisze: „Mówienie o kulturze spotkania oznacza, że naszą pasją jako ludu jest pragnienie spotkania, poszukiwanie punktów stycznych, budowanie mostów, projektowanie czegoś, co angażowałoby wszystkich” (FT 216). Społeczeństwo w kulturze spotkania obrazuje wielościan, „w którym różnice współistnieją ze sobą, uzupełniając się, ubogacając i oświetlają nawzajem, nawet jeśli wiąże się to z dyskusjami i nieufnością. Od wszystkich bowiem można się czegoś nauczyć, nikt nie jest bezużyteczny, nikt nie jest zbędny” (FT 215). „Prowadzić dialog’ – oznacza według Papieża – „zbliżać się do siebie, wyrażać swoje zdanie, słuchać jeden drugiego, patrzeć na siebie, poznawać się wzajemnie, starać się zrozumieć siebie nawzajem, szukać punktów styczności (FT 198).

W nawiązywaniu przyjaźni punktem wyjściowym jest nawyk uznawania prawa drugiej osoby do bycia sobą i do bycia odmienną, a także pielęgnowanie postawy uprzejmości. „Od czasu do czasu pojawia się cud człowieka uprzejmego, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności. Ten trud przeżywany na co dzień jest w stanie stworzyć takie zdrowe współistnienie, które przezwycięży nieporozumienia i zapobiegnie konfliktom. Okazywanie uprzejmości (…) ułatwia poszukiwanie zgody i otwiera drogi tam, gdzie oburzenie niszczy wszystkie mosty” (FT 224).

Rozważając słowa Papieża, módlmy się do Ducha Świętego o odwagę prowadzenia kreatywnego dialogu i tworzenia dobrych więzi.