Komentarz do papieskiej intencji ewangelizacyjnej na styczeń

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

U progu kolejnego roku kalendarzowego Papież Franciszek zaprasza nas do wspólnej modlitwy i medytacji nad darem pokoju i sprawiedliwości w świecie. Pragnieniem Papieża jest, abyśmy wszyscy czuli się braćmi, ponieważ wszyscy należymy do wielkiej rodziny ludzkiej. Pokój i sprawiedliwość mają być troską i zadaniem każdego człowieka, gdyż Ziemia jest naszym wspólnym domem, w którym wszyscy możemy żyć godnie.

Ojciec Święty sam jest niestrudzonym przewodnikiem w krzewieniu i umacnianiu pokoju. Często w czasie swoich przemówień apeluje do poszczególnych grup ludzi, do przywódców państw i religii o postawy, decyzje oraz czyny na rzecz braterstwa, sprawiedliwości i pokoju. Jego klarowne i mocne słowa potwierdzają odważne i jakże pokorne czyny. Na przykład 11. kwietnia ub. r. Papież prosząc przywódców Sudanu Południowego, uczestniczących w dwudniowych rekolekcjach w Watykanie, o wytrwanie w pokoju, upadł przed nimi na kolana i ucałował ich nogi (zob. L’Osservatore Romano, Nr 4-5 2019, Kronika i Słowo wstępne). 

Na początku lutego 2019 r. Papież odbył Apostolską podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich pod hasłem „Uczyń mnie narzędziem Twego pokoju”. Na spotkaniu międzyreligijnym w Abu Zabi z wielką odwagą wezwał wszystkich ludzi do programowania pokoju oraz do bycia narzędziem pokoju. Zaprosił całą ludzką rodzinę, aby weszła do „arki braterstwa”. Wyjaśniał z mocą, iż pokój, o który chcemy wspólnie zabiegać unosi się jak gołębica na dwóch skrzydłach. Są nimi edukacja i sprawiedliwość. Edukacja polega na poznawaniu siebie i drugiego brata – jego historii, kultury, wiary. Sprawiedliwość opiera się na miłosierdziu i jest drogą do godnego życia, do którego ma prawo każdy człowiek. „Pokój i sprawiedliwość są nierozłączne! (…) Pokój umiera, gdy odchodzi się od sprawiedliwości, ale sprawiedliwość okazuje się fałszywa, jeśli nie jest powszechna. Sprawiedliwość przeznaczona tylko dla członków rodziny, rodaków, wiernych wyznających tę samą wiarę jest kulawą sprawiedliwością, jest zamaskowaną niesprawiedliwością” (za L’Osservatore Romano, Nr 2 2019).

Siostra klauzurowa