Komentarz do papieskiej intencji ewangelizacyjnej na luty

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

„Los migrantów to temat wielkiej i poważnej rany, która wciąż nęka początki obecnego XXI wieku. Jest to rana wołająca do nieba. Wiele milionów uchodźców i innych migrantów z przymusu prosi o ochronę międzynarodową (…) Nikt nie może być obojętny na to cierpienie.(…) Migranci nie są odpadem, lecz posiadają godność i osobiste bogactwo” – podkreśla papież Franciszek w przemówieniu podczas spotkania z migrantami w Maroku 30.3.20019. Każda z osób wyruszających z dotychczasowego środowiska swojego zamieszkania potrzebuje pomocy i wsparcia. Migrant to osoba w drodze. Nikt nie może być wykluczony ze społeczeństwa, niezależnie od tego, czy jest to obywatel żyjący w nim od długiego czasu, czy nowy przybysz.

Ojciec Święty często apeluje o podejmowanie działań chroniących migrantów i uchodźców. Przyznaje, że w działalność tę muszą być zaangażowane organizacje polityczne i charytatywne, ale mobilizuje również nas wszystkich do otwartości serca na potrzeby drugiego człowieka. Zdaniem Papieża ożywiona troska ludzi prawych o potrzebującego człowieka odwróci jego wzrok od pomocy zafałszowanej, atrakcyjnej, lecz zgubnej, kończącej się utratą osobistej godności, a nawet wolności. Istnieje przemyt sprowadzający wartość osoby do wartości towaru, który można nabyć lub sprzedać. Krzyk ofiar handlu rozdziera naszą planetę. Pozbawia ją przywileju określania się mianem domu rodziny ludzkiej.

„Nie chodzi tylko o migrantów, których należy przyjmować, chronić, promować i integrować. Chodzi o nas wszystkich, o chwilę obecną, o przyszłość rodziny ludzkiej. Przez migrantów Pan wzywa nas do nawrócenia, do uwolnienia od ekskluzywizmu, obojętności i kultury odrzucania. Przez nich Pan wzywa nas, abyśmy odzyskali całe nasze chrześcijańskie życie i wnieśli wkład, każdy zgodnie ze swoim powołaniem, w budowę świata coraz bardziej odzwierciedlającego plan Boga” – zwraca się Papież do wszystkich ludzi dobrej woli w Orędziu na 105. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Siostra klauzurowa