Nasz 125 Jubileusz

8. grudnia 2021 roku we wspólnotach naszego Zgromadzenia wybrzmiało radośniej Magnificat. Obchodzimy bowiem już 125 rocznicę założenia. Jest za co Bogu dziękować. Przede wszystkim za dar kontemplacyjnego powołania i możliwość jego realizacji. Maryja, Matka Boża, Pełna Łaski i Niepokalanie Poczęta patronuje od początku każdej siostrze i całemu Zgromadzeniu. Ona przypomina nam, że wszystko, co otrzymujemy z ręki Boga, także cierpienie, trud i ofiara są łaską i błogosławieństwem. Niosą życie i radość całemu Kościołowi misyjnemu.

W naszych dziękczynnych rozważaniach wysuwa się na pierwszy plan nasza Błogosławiona Matka Maria Virgo, Helena Stollenwerk. To dzięki jej zdecydowaniu, wierności raz podjętej decyzji i zaufaniu do Boga mogło zaistnieć najpierw Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego, a następnie po siedmiu latach także nasze kontemplacyjne. Jej prosta praca w kuchni, modlitwa i czyste serce położyły grunt dla dwu Zgromadzeń. Św. Arnold Janssen mając przed sobą tak wielkie, płonące miłością serce do Boga i ludzi nie mógł dłużej się wahać. Sam był człowiekiem prowadzonym przez Ducha Świętego w służbie Bożego królestwa.

Dziś nasze Zgromadzenie świętuje w 22 małych wspólnotach obecnych w 12 krajach całego świata. Wspólnoty stają się mniejsze, ale nie gaśnie płomień Ducha Świętego w naszych sercach. Troska o przyszłość nie snuje zwątpienia. Radujemy się, bo Pan jest blisko. Mała trzódka wzrasta w miłości ku Niemu.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o nas: