PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA NA MIESIĄC MAJ

Aby wierni świeccy wypełniali swoja specyficzną misję,
wykorzystując swoje zdolności,
by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

?Świeccy stanowią olbrzymią większość Ludu Bożego. Wzrosła świadomość tożsamości oraz misji świeckiego w Kościele. ? Nawet jeśli zauważa się większe uczestnictwo wielu w posługach świeckich, zaangażowanie to nie znajduje odzwierciedlenia w przenikaniu wartości chrześcijańskich do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego.? (Franciszek: Evangelii gaudium, nr 102).

W maju modlimy się za wiernych świeckich, aby wypełniali swoją misję, a ta misja jest bardzo szeroka, bo obejmuje prawie wszystkie podstawowe dziedziny życia, obejmuje te wszystkie zawody i miejsca, gdziekolwiek chrześcijanin może wieść uczciwe życie.

Na początku XX wieku w Hiszpanii w Aragonii mama nauczyła swojego synka Josemarię takiej prostej modlitwy: ?Twoim jestem, dla Ciebie się narodziłem. Kim chciałbyś mnie uczynić Jezu?? Josemaria Escriva, dziś święty, pytał wytrwale Jezusa, kim ma zostać, jakie ma dla niego zadanie do spełnienia. Został wielkim apostołem ludzi świeckich, docenił ich możliwości i zdolność odpowiadania na wyzwania współczesnego świata. Miał wizję ?świata chrystianizowanego przez świeckich?. Tym, co mówił, wyprzedzał swoich współczesnych w rozumieniu świętości: ?Wydaje ci się szaleńcem ktoś, kto mówi, że można zostać i trzeba zostać świętym choćby na środku ulicy? Że może i ma obowiązek zostać świętym sprzedawca lodów wędrujący po mieście ze swoim wózkiem, pomoc domowa, która całe dni spędza w kuchni, dyrektor banku, profesor uniwersytetu, rolnik, tragarz?? Wszyscy powołani do świętości!? Mówił, że sama praca jest materią świętości u ludzi świeckich, że ruch uliczny nie przeszkadza w modlitwie i kontemplacji Boga. Zachęcał swoich współpracowników do stawiania Chrystusowego krzyża w tym miejscu, gdzie się żyją i pracują, aby pociągał do siebie wszystkich. Rozpoczęte przez niego Dzieło Boże, czyli Opus Dei, rozprzestrzeniło się na wszystkie kontynenty. Módlmy się za wszystkich wiernych świeckich, pewni wielkości misji, którą im Bóg powierza. Dzisiejsze czasy, to w wielu miejscach globu czasy misji świeckich.

?Twoim jestem, dla Ciebie się narodziłem. Kim chciałbyś mnie uczynić, Jezu?? Ta modlitwa prosta i radykalna, z głębi serca wypowiedziana przed Jezusem każdego może nieść ku świętości.