PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny
i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines
i tych, którzy nie mają głosu.

Październik przezywamy jako miesiąc poświęcony misjom i modlitwie różańcowej. Misje i różaniec to dobre połączenie. Znany jest nam pewnie różaniec misyjny, którego kolorowe paciorki pomagają pamiętać o wszystkich kontynentach w różnokolorowym bogactwie ich kultur. Pierwsza dziesiątka żółta ? za Azję, druga dziesiątka niebieska ? za Australię i Oceanię, trzecia biała ? za Europę i Ojca Świętego, czwarta czerwona ? za Amerykę i piąta zielona ? za Afrykę. To dzieło żywego różańca założyła Paulina Jaricot w 1826 r. we Francji, a w połowie XX wieku w USA abp Fulton J. Sheen na nowo odkrył jego misyjne korzenie. Dziś kolorowy różaniec w ręce trzymają miliony ludzi na całym świecie i on pomaga nam dotrzeć z modlitwą na każdy zakątek naszego globu.

Naszej modlitwie papież w tym miesiącu poleca intencję ewangelizacyjną: osoby konsekrowane i ich misję, wskazuje też kierunek ich pracy – ludzi szczególnie potrzebujących pomocy, marginalizowanych, pozbawionych głosu i praw. Słowa, które papież Franciszek skierował do werbistów podczas specjalnej audiencji w czasie ich tegorocznej Kapituły Generalnej, są zachętą i umocnieniem nie tylko dla nich, ale dla wszystkich, którym Kościół powierza misję ad gentes.

?Nie pozwólmy, aby wśród nas, którzy doświadczyliśmy miłości Boga, pojawił się lęk i zamknięcie, ani też na to, byśmy sami stawiali przeszkody i utrudniali działanie Ducha. Świadomi otrzymanego daru, wielu dowodów Bożej pomocy, zachęcam Was do odnowienia zaufania w Bogu i wychodzenia bez lęku, by głosić radość Ewangelii, która czyni szczęśliwymi. Niech ta ufność w Panu, każdego dnia odnawiana na spotkaniu z Nim na modlitwie i w sakramentach, pomoże Wam być otwartymi na rozeznawanie, by przyjrzeć się swemu życiu, by pełnić wolę Boga we wszystkich Waszych działaniach i projektach. (?) W sercu każdego werbisty żarem nie do ugaszenia muszą płonąć słowa św. Pawła: ?biada mi gdybym nie głosił Ewangelii?. Było to zaangażowaniem wielu misjonarzy, którzy Was poprzedzili i jest świadectwem, które pozostawili Wam w dziedzictwie, a zarazem wyzwaniem, które na Was czeka.? ( Za Radio Watykan 22.06.2018).